https://www.traditionrolex.com/7

 Strážníci mají město rozdělené na 12 úseků | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Strážníci mají město rozdělené na 12 úseků

Již deset let (od roku 1999) mají strážníci město rozděleno do 12 úseků – každý má na starosti konkrétní strážník a nese za něj osobní zodpovědnost. Strážník má ve svém úseku  měsíčně minimálně šest služeb ( denní i noční) tak, aby mohl řešit problémy občanů.
Toto opatření je smysluplné a přináší řadu konkrétních výsledků. Strážníci  získávají lepší místní a osobní znalost, snaží získávat důvěru občanů, kteří se na ně obracejí i s drobnými problémy,  které je trápí  - jde o sousedské neshody, ale i o různé poznatky a připomínky, které strážníci předají na jednotlivé odbory MÚ a zpětně občany informuje o konkrétních opatřeních.

Ve svých úsecích strážníci za deset let, co tento systém funguje, zjistili celkem 4 338 závad  - např.vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek a neoprávněné zábory veřejného prostranství. Vlastním opatřením se podařilo vždy do konce každého kalendářního roku vyřešit téměř 70 % těchto závad, další byly předány dle věcné příslušnosti na jednotlivé odbory MÚ Mělník. Nejvíce závad řešili strážníci v roce 2000 – šlo o 665 případů, nejméně v roce 2005 – 287 případů. V loňském roce to bylo 412 případů.

Systém se plně osvědčil, což je patrné z toho, že závažnější závady -  např. rozsáhlé černé skládky či rozsáhlejší ničení veřejné zeleně mají jednoznačně klesající tendenci.
Výše popsaná koncepce  činnosti neznamená, že by došlo k oslabení  služby v centru města. Obchůzková činnost byla zachována a vzhledem k tomu, že v našem  městě se nacházejí centrální úřady, banky a různé  kulturní památky, je služba v krizových dnech zesílena. Jedná se o úřední dny – pondělí a středu, a dále o noční hodiny v pátek a v sobotu. V centru města městská policie sehrává dominantní úlohu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro přehlednost uvádíme, do kterých úseků jednotlivé ulice patří a který strážník je má na starosti:
 
ÚSEK Č. 1 – centrum města – prap.KERPL  
Anny Bayerové, Česká, Erbenova, Husova, Jaroslava Seiferta,  Jiráskova, K Mostu, Kněžny Emmy, Legionářů,  Na Aušperku, Na Podhradí, Na Vyhlídce, Nad Soutokem, nám. Míru, nám. Karla IV.,  Nová, Ostruhová, Palackého nám., Plavební, Radniční, Svatováclavská, Tyršova, U Tanku, Vinohrady Karla IV, Zámecká, 5.května,   

ÚSEK Č. 2 – sídliště Střed a okolí – strm. HRABÁNEK
Dvořákova, Fibichova, Havlíčkova, kpt. Jaroše, Krombholcova, Nad Šafranicí, Nemocniční,  Oldřicha Wenzla, Pražská, Příčná, Rohelova,  U Cihelny, U Sadů,  Ve Vinicích,   28. října,

ÚSEK Č. 3 – Polabí  - prap. UHER
Českobratrská, Fričova, Macharova, Na Hadíku, Pražská, Sadová,  Zborovského nám., 17. listopadu, park Na Polabí,
 
ÚSEK Č. 4 – Pivovar -  prap. STRÁNSKÝ
Bezručova, Kosmonautů, Nad Pivovarem, Pivovarská, Vodárenská, Žižkova, autobusové nádraží,  park Na Podolí

ÚSEK Č. 5 – Podolí, okolí plav.bazénu  – por. PATERA
Bezručova, Blahoslavova, Dykova, Františka Kriegela, Fügnerova, Kláštěrní, Na Fialkách,    Na Malém Spořilově, Na Podhoří, nám. B.Němcové, Nezvalova, Okrouhlík, Pod Vrchem,   Ppor. Horáčka, Řípská, Smetanova, Školní, V Kopci, Vlasákova, Zádušní

ÚSEK Č. 6 – Pšovka - por.PATERA
Alšova, Baráčnická, Boční, Celní, Čertovská, Českolipská, Hraniční, Klidná, Kolmá, Komenského, Mánesova, Na Oboře, Na Pískách, Na Průhoně, Nůšařská, Panešova, Sokolská,    Truhlářská, Úzká, Zelená

ÚSEK Č. 7 – Mlazice - prap. FIDLER
Českolipská, Dlouhá, Družstevní, Jílová, Jívová,  K Přívozu, K.Světlé, Komenského, Labská, Loděnická,  Na Ráji, Na Staré cestě, Nad Drahou, Perunov, Pod Sirotčí, Přístavní, Rožkovo údolí, Říční, Slepá, Spojovací, Strážnická, Štorchova stezka, U Besedy, V Parku, V Úvoze, V Zátiší, Za školou

ÚSEK Č. 8 – sídl.Sportovní – prap.SOUČEK
Čechova, Dukelská, Hálkova, Jezdecká,  Matěje Kopeckého,  nám. Gen. Swierczewského, Nerudova,  Pražská, Revoluční, Sokolovská, Sportovní, Studentská,  Veslařská,  Wolkerova   

ÚSEK Č. 9 – Slovany, Rousovice, Malý Borek – vprap.NOVÁK
Bořivoje, Bulharská, Cukrovarská, Dolní, Italská, Jugoslávská, K Učilišti, Krátká, Křivá,  Ludmily, Lužická, Mladoboleslavská, Mlýnská, Mýtní, Na Stráni, Okružní, Polní, Polská, Pražská, Révová, Rumunská, Ruská, Růžová, Řepínská,  Slovany, Stará, Turbovická,  U Borku, U Vlečky, V Zahrádkách, Valdštýnská, Ve Žlábkách, Vinohradská  

ÚSEK Č. 10 – Blata, Neuberk – strm.MÜLLER
Akátová, Blatecká, Dobrovského, Dřevařská, Hleďsebská, Chloumecká, Jasanová,  Javorová, Jiřího z Poděbrad, Josefská, Kamenická, Klamovka, Kokořínská, Konečná, Lhotecká, Máchova, Mšenská, Nádražní, Nebeského,  Osadní, Poštovní, Požární, Rožní, Skladištní,    Světická, Šafaříkova, Topolová, Vozová, Žitná  

ÚSEK Č. 11  - Chloumek – strm.EČER
Bezová, Borová, Břízová, Chloumecká, Kokořínská, Kopretinová, Lesní, Liliová, Lísková,   Lomená, Malinová, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Pěšince, Na Průseku, Nad Jatkami,  Nad Neuberkem, Nad Vodojemem, Ořechová, Otakara Johna, Pod Chloumečkem,  Svahová, Šeříkova, Trojická, U Hájovny, U Polí, U Studny, Vřesová,  Zemědělská

ÚSEK Č. 12 – Vehlovice – strm.EČER
Hroznová, Mezní, Na Čihadlech, Na Výsluní, Nad Kamennými závorami,  Nad Tůní,   Ovocná, Rozhled, Rumburská, Strmá, Střemská,  U Kapličky, U Kovárny, U Lesa, U Skály,  V Kroupovci, V Lipovci, V Rokli,  Vehlovská, Větrová

Závadu, nebo konkrétní požadavek můžou občané 24 hodin denně oznámit buď osobně na služebně Městské policie Mělník a nebo telefonem na číslo 315 635 129, v naléhavých případech využít linky 156.

                                                              Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7