Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výzva pro zaměstnavatele a provozovatele podniků v placené zóně města v době konání Mělnického vinobraní 2009

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, kteří budou v době konání slavnosti Mělnické vinobraní 2009 (18. – 20. září 2009) v placené zóně města provozovat svou činnost, na změnu vstupu jejich zaměstnanců do této zóny.

Na základě rozhodnutí komise vinobraní a Rady města Mělníka ze dne 3. 8.  2009 se mění způsob prokazování lidí u výběrčí služby, kteří v době Mělnického vinobraní 2009 pracují v placené zóně města.

Zaměstnavatel předloží nejpozději do 7. září 2009 u Mgr. Z. Hokešové, DiS. na Odboru školství a kultury MÚ Mělník jmenný seznam zaměstnanců včetně čísla občanského průkazu, kteří budou pracovat v době vinobraní v placené zóně města. Na základě tohoto seznamu obdrží zaměstnavatel pro své zaměstnance povolenky k volnému vstupu. Tímto označením společně s občanským průkazem se budou zaměstnanci prokazovat výběrčí službě při vstupu do placené zóny, přičemž lidé bez označení nebudou dále vpuštěni.

Povolenky budou vydávány odborem školství a kultury po předložení seznamu, konkrétně v termínu od 10. do 17. září 2009.Město - z radnice