Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Cizinec neměl povolení
Dne 23.7.2009  v 17:00  hodin  se v TESCu pokusil o krádež muž – jak později zjistili strážníci, šlo o cizince, který na našem území pobýval neoprávněně a byl proto předán na služebnu policie.
 
Sledoval děti na koupališti
Dne 28.7.2009 v 15:30 hodin strážníci vyjeli na sídliště Sportovní, kde se měl v restauraci nacházet muž, který předchozího dne stál s dalekohledem u koupaliště a dle oznamovatelů měl i masturbovat. Strážníci ho předali policistům.

Dítě rušilo sousedku lezením po kolenou
Dne 28.7.2009 v 22:05 hodin si žena stěžovala na  rušení  nočního klidu z bytu od sousedů neustálým dupáním. Strážníci zjistili,  že   k rozepřím  mezi uvedenými nájemníky dochází již delší dobu. Jak  bylo   dále zjištěno,  celá věc  je  již  v  řešení  bytového  družstva,  kdy  už si uvedená žena stěžovala, že sousedka chodí příliš hlučně, že se  nechová se tiše, nebo že  nechá   svého malého synka lézt po kolenou. V daném případě, kdy  hlídka   v místě nezjistila žádné narušení veřejného pořádku a jedná se spíše o  sousedské spory, bylo oběma stranám doporučeno celou věc řešit  cestou   bytového družstva  či následným  oznámením na Správní  odbor  MÚ Mělník.

Revitalizovaný chodník někdo rozjezdil
Dne 30.7.2009 ve 14:50 hodin hlídka MP zjistila, že na křižovatce ul. Tyršova a U Tanku je částečně zničený (rozježděný) nový chodník v rozsahu 1m x 6m.  Hlídka MP provádí šetření ke zjištění vozidla, které chodník rozjezdilo.

Hudbu neztišili ani po několika upozorněních
Dne  1.8.2009 v  01:40 hodin  oznámila žena, že  od  provozovny Rosomák na  nám. Míru je slyšet velký hluk. Strážníci na místě zjistili, že je zde cca  35  osob  a  je  pouštěna reprodukovaná  hudba -  převážně techno.  Personál za přítomnosti hlídky hudbu ztišil, avšak jakmile strážníci odešli, opět byla hudba zesílena. Stížnost se opakovala ještě v  03:35 a  04:00 hodin. Strážníci se pokoušeli kontaktovat s majitelem provozovny, avšak bohužel bezvýsledně. Celou věc předali strážníci k dořešení na Správní odbor MÚ Mělník.

Pracovníci baru se chovali bezohledně a arogantně
Dne 4.8.2009 v 00:50 hodin bylo oznámeno rušení nočního klidu z provozovny JOKER BAR v ul. Pražská s tím, že k rušení dochází velmi často a na upozornění občanů obsluha v baru nereaguje. Strážníci na místě zjistili, že skutečně v baru hraje velmi hlasitě hudba a hosté jsou hluční. Obsluha provozovny byla  upozorněna na předmět stížnosti a vyzvána ke ztlumení hudby a k zajištění  pořádku v provozovně. Po  upozornění byla hudba částečně ztlumena, ale   pořádek nebyl  nastolen.  Hosté  i   obsluha  provozovny   JOKER  BAR se  začali chovat  arogantně  a  na  výzvu  o prokázání  totožnosti obsluha nereagovala, po upozornění ze  strany hlídky MP, že by mohla být předvedena  k  prokázání totožnosti na OO PČR,  svou totožnost sdělila. Vzhledem k tomu, že se jedná o  opakované   rušení  nočního klidu a obsluha nereaguje ani  na   výzvy  strážníků   Městské  policie   Mělník, bude věc předána příslušnému odboru k dořešení.  

František Prachař, zástupce ředitele MP Mělník


Město - z radnice