Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Uzavírka

Od 18.8.2009 do 23.9.2009 dojde k úplné uzavírce ul. Vinohradská, Révová, Bořivoje a Ludmily z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při provádění stavebních prací na plynovodním řadu. V ul. Bořivoje dochází k otáčení linkových autobusů MHD. Jelikož dopravce nenalezl jiné vhodné místo, lze otáčení autobusů uskutečňovat jen od cukrovaru. Z tohoto důvodu zastávka MHD „Mělník u Nováků“ nebude obsluhována nejdéle do 4.9.2009.Město - z radnice