https://www.traditionrolex.com/7

 Správní odbor informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Úsek evidence obyvatel – ohlašovna

Ve druhém čtvrtletí se na Mělník přistěhovalo 70 občanů, z Mělníka se odstěhovalo 79 občanů a v rámci Mělníka změnilo adresu trvalého bydliště 82 osob. Dále bylo v uvedeném období ve správním řízení zrušeno 33 údajů o místě trvalého bydliště a podáno 28 žádostí o zrušení trvalého bydliště. Správním odborem byla přidělena novým objektům od dubna do června tohoto roku 12 čísel popisných a 4 čísla evidenční. V rámci Czech POINTu přibyly další agendy a to insolvenční rejstřík, autorizovaná konverze dokumentů a zřízení datové schránky. Na správním odboru na ohlašovně si občané mohou vyzvednou ztracené věci, jako například batohy, tašky, rybářský prut.

Volby do Poslanecké sněmovny – voličské průkazy

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si občané mohou na ohlašovně už nyní požádat o vydání voličského průkazu a to buď písemně s ověřeným podpisem nejpozději do 2.10.2009 nebo osobně do 7.10.2009. Průkazy se mohou vydávat osobně nebo zasílat poštou občanům od 24.9.2009.

Úsek cestovních dokladů

Znovu upozorňujeme občany: K podání žádosti o první cestovní pas  dítěti do 15 let, je zapotřebí nejdříve zařídit osvědčení o státním  občanství České republiky,  které se zařizuje na matrice příslušné k trvalému pobytu  dítěte a pak teprve lze podat žádost o cestovní pas.

K zařizování osvědčení o státním občanství České republiky je zapotřebí:

vyplněná žádost o osvědčení státního občanství, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list (RL) zákonného zástupce ( nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců) , RL dítěte, 100,Kč na poplatek

Již jsme upozorňovali, že opět lze zapisovat děti do cestovních pasů  rodičů, ale pouze do 10 let věku dítěte. O tento zápis dětí do cestovních pasů rodičů je velký zájem.  K zápisu dětí do cestovních pasů rodičů je zapotřebí :  vyplněná žádost o provedení změn v cestovním dokladu, občanský průkaz zákonného zástupce, cestovní doklad zákonného zástupce, RL zákonného zástupce (nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců), RL dítěte, 50 Kč poplatek za každé dítě.

Úsek občanských průkazů

Upozornění : Od 1.7.2008 platí podle zákona o občanských průkazech ( z. č. 328/1999 v pozdějším znění), že platnost OP skončí nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 11 odst.1 písm.f) tohoto zákona. Pokud rozhodnutí nabylo právní moci stává se občan držitelem neplatného OP a musí si do 15 pracovních dnů podat žádost o vydání nového OP dle ust. § 14 odst.1 písm.c) tohoto zákona.

Oddělení matriky

V měsíci červenci 2009 se v mělnické porodnici narodilo celkem 60 dětí.

V matričním obvodě města Mělníka  zemřelo 39 osob, z toho 1 v obci Horní Počaply a 1 v obci Velký Borek. Sňatek uzavřelo v měsíci červenci celkem 14 párů. Snoubenci využívají možnosti uzavřít manželství na radničním dvoře.


PhDr. Květa Mrázová, vedoucí správního odboruMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7