Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Bezdomovci opalovali kabely

Dne 26.8.2009 v 11:30 hodin strážníci provedli kontrolu  parku Na  Podolí, se zaměřením na  výskyt   problémových osob.  Při kontrole bylo zjištěno, že se v parku  nachází   již hlídkám známé osoby – 9 mužů a jedna žena. Lustrací osob na OO PČR bylo zjištěno,  že   se nejedná  o zájmové,  ani hledané osoby ze strany PČR. Protože se  (kromě dvou  osob)  jednalo  o osoby,  které  zde  často  konzumují  alkoholické  nápoje,  znečišťují   veřejné prostranství,  budí veřejné  pohoršení a  pokřikují  na  kolemjdoucí,  strážníci je z parku vykázali. Dále  byla  provedena kontrola prostor stromového a trvalého travnatého porostu  u potoka  Pšova, kde  bylo zjištěno, že je  zde   vypalován telefonní  kabel. Na  místě,  ani  v  jeho  okolí  se  nikdo   nenacházel. Strážníci oheň uhasili, navíc zjistili,  že je  zde  hromada  izolací  od  kabelů,  nevypálené  telefonní  kabely,  nepořádek (prázdné  PET láhve, papíry atd.) a stan. Dalším šetřením bylo zjištěno, že pozemek firmy, kde se nacházejí kabely,  je   nezajištěný  (díry v plotě), a že kontejner s odřezky a zbytky  kabelů   je v areálu volně  přístupný. Pracovník firmy strážníkům slíbil, že okamžitě zjedná nápravu. Dalším šetřením strážníci zjistili  ve sběrných  surovinách, že měděné žíly vodičů z vypálených  kabelů   do sběrných  surovin dnešního  dne přinesl jeden bezdomovec  a  za  tyto  mu  byla  vyplacena  finanční  hotovost  ve  výši   2 500,-Kč. Ve věci bude  prováděno další šetření a v parku bude za strany strážníků zesílen dohled pravidelnou pochůzkovou činností.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník

 Město - z radnice