Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Slavnostní otevření nové multifunkční učebny v ZŠ Jungmannovy sady

Dne 1.9.2009 proběhlo za účasti ředitele ZŠ Jungmannovy sady PaedDr.Dalibora Ullrycha, starosty města Mělníka Mgr.Miroslava Neumanna, místostarosty města Mělníka PaedDr.Zdeňka Koudelky, pedagogů školy, zástupců dodavatelů a dalších hostů slavnostní otevření nové multifunkční učebny.

Nová učebna s kapacitou 16 míst vznikla z nevyužitého půdního prostoru za finanční podpory EU a města Mělníka. Je vybavena moderními technologiemi - interaktivní tabulí, hlasovacím zařízením a výukovými programy. V rámci projektu byla také zrekonstruována podlaha v tělocvičně, vybudovaná pergola pro venkovní učebnu a provedeny drobné terénní úpravy dvora a osázení zeleně. Realizace projektu probíhala od října 2008 do konce července 2009.

Celkové náklady činí 4 276 752,50 Kč. K 31.8.2009 město Mělník požádalo Úřad Regionální rady o proplacení dotace ve výši 92,5% celkových nákladů a zároveň byla předána Závěrečná zpráva s povinnými přílohami. Dotace bude poukázána na účet města do konce roku 2009. 


Ing. Pavla Veverková, euromanažerka MÚ MělníkMěsto - z radnice