https://www.traditionrolex.com/7

 Gymnázium slaví 100. výročí od založení | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Gymnázium slaví 100. výročí od založení

Letošní školní rok náš pedagogický sbor společně s Radou města Mělník a studenty gymnázia zahájil přípravami na oslavy 100. výročí založení Gymnázia Jana Palacha Mělník, jež se uskuteční 25. a 26. června následujícího roku 2010 v rámci již tradičního Setkání rodáků města Mělníka a jeho přátel.   

Jelikož chceme, aby byly v červnu oslavy vyvrcholením našeho snažení, chystáme na celý školní rok bohatý program jak pro naše studenty, tak pro absolventy. Zapátráme do samotné historie našeho gymnázia a připomeneme si významné osobnosti, které se buď zasloužily o samotný vznik naší školy, nebo které se proslavily v různých vědních oborech, v oblasti kultury či sportu. Samozřejmě neopomeneme i bývalé ředitele a studenta Jana Palacha, jenž dal našemu ústavu jméno.

Součástí oslav bude řada projektů doplňujících výuku např. dějepisu, českého jazyka, cizích jazyků, IVT, biologie, mediální, výtvarné, hudební a tělesné výchovy, aby si i naši žáci mohli připomenout tento mezník v historii naší školy.

V rámci oslav 100. výročí vzniku Gymnázia Jana Palacha Mělník bude především vydán almanach, v němž čtenáři najdou nejen literární a výtvarné příspěvky našich absolventů, ale hlavně jmenné seznamy všech pedagogů a studentů, kteří na gymnáziu působili ať v té, či oné roli od samého založení.

Tímto bychom chtěli oslovit všechny čtenáře, kteří byli nebo jsou spjati s gymnáziem, pokud by měli a byli by ochotni poskytnout jakékoliv fotografické či jiné materiály představující život a studium na naší škole, aby se obrátili na PhDr. Ilonu Němcovou (e-mail: ilona.nemcova@gjp-me.cz) nebo zástupce ředitele Mgr. Milana Schweigstilla (telefon: 315 635 163, e-mail: milan.schweigstill@gjp-me.cz).

Dále bychom chtěli oslovit, vyzvat a poprosit všechny občany, jimž záleží na vydání almanachu ke 100. výročí Gymnázia Jana Palacha, aby i oni přispěli sponzorskými dary, bez kterých by se tento počin nemohl uskutečnit. Číslo účtu Sdružení rodičů a přátel školy je 19-8264280217/0100, variabilní symbol 10010.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Milana Schweigstilla (telefon: 315 635 163, e-mail: milan.schweigstill@gjp-me.cz).

Za GJP Tereza Drápalová Šajtarová 


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7