Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Varovný systém ochrany před povodněmi Mělník

Cílem tohoto projektu je vybudovat bezdrátový varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi, a tím zvýšit a zlepšit systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Významným cílem projektu je především pokrytí signálem bezdrátových místních informačních systémů v záplavové lokalitě ( na úrovni 100leté vody) na území města Mělníka a zabezpečení spolehlivého a komfortního využívání systémů varování a vyrozumívání obyvatel před povodněmi. Dále pak umožnit složkám krizového řízení města Mělník v souladu s povodňovým plánem v předstihu přijímat taková opatření, která by minimalizovala škody na majetku a především ztráty na lidských životech. V neposlední řadě zlepšit komunikaci a přenos informací směrem k občanům, včetně urgentních sdělení v případech nouze a povodňové služby.

Výstupy projektu tedy jsou: vybudované hlavní vysílací pracoviště na služebně městské policie, vybudované záložní pracoviště v místnosti krizového řízení, rozmístěné bezdrátové hlásiče v ulicích v záplavové zóně 100leté vody, hladinové čidlo sledující stupeň povodňové aktivity.

Současný stav: žádost o dotaci byla akceptována a schválena Řídícím orgánem Operačního programu životní prostředí. Celkové výdaje projektu činí 1 179 156 Kč. Dotace je 879 156 Kč.V nedávné době proběhlo výběrové řízení na dodavatele zařízení. Předpokládaný termín realizace: 9/2009 – 11/2009.


Ing. Pavla VeverkováMěsto - z radnice