Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město musí provést demolici na své náklady

V Nůšařské ulici stojí celkem 5 objektů ( bývalá Naviga) – 3 ubytovny, 1 restaurace a 1 motel. V roce 2002 byla tato oblast zasažena povodněmi a na základě znaleckých posudků bylo nařízeno odstranění těchto staveb.

Vlastník objektů, firma Linefin, aktivně spolupracoval s úřadem, ale nikdy k vlastnímu odstranění staveb nedošlo, přesto, že situace byla velmi vážná, panovaly zde neúnosné hygienické poměry ve vztahu k okolí a začaly se sem stahovat problémové osoby.Vlastníkovi byla dokonce udělena pokuty za nečinnost ve výši 200 000 korun, kterou ovšem nikdy neuhradil, město se obrátilo i na soud, který přivolil, aby byla demolice provedena a vlastník aby finance na demolici složil na účet města, ani na tuto výzvu soudu vlastník nereagoval, a tak město požádalo o exekuci majetku společnosti. Bohužel, firma Linefin ukončila svou činnost a její majetek byl v dalších exekucích vydražen, a tak bylo jasné, že město od firmy nezíská žádné finanční krytí demolic a bude muset, v rámci přenesené působnosti státní správy, akci provést na své náklady, které se odhadovaly na 7 milionů korun vzhledem k tomu, že na stavbách byl použit nebezpečný azbest.

Nakonec ve výběrovém řízení zvítězila firma AMIGO Louny, která se zavázala provést demolici za 1 700 000 korun ( nabídky firem se pohybovaly až do výše 8 milionů korun).

Po vinobraní se začne s demolicí a hotovo by mělo být na konci listopadu.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby MÚ MělníkMěsto - z radnice