Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Podvod


Policisté z oddělení hospodářské kriminality SKPV územního odboru Mělník dne 17. 9. 2009 obvinili z výše uvedeného trestného činu dvaatřicetiletého muže z Mělnicka. Muž začátkem roku 2007 uzavřel s úvěrovou společností smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 15 000,-Kč a zavázal se při tom k placení pravidelných měsíčních splátek po dobu 48 měsíců. Do dnešní doby však žádnou z nich neuhradil a jak vyšlo při vyšetřování najevo, již v době podpisu smlouvy věděl, že vzhledem ke svým dalším neplaceným závazkům je na něho uvalena exekuce a tuto skutečnost neuvedl a že nebude vzhledem k výši své měsíční mzdy schopen sjednané splátky hradit. Jeho jednáním vznikla úvěrové společnosti škoda ve výši 15 000,-Kč.

Za výše uvedené jednání je možno uložit trest odnětí svobody až na dva roky.Zpravodajství