Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Vinobraní 2009


V době od 18. září do 20. září se konala na Mělníku slavnost Mělnické vinobraní, v jehož rámci proběhlo policejní bezpečnostní opatření zaměřené na zajištění veřejného pořádku a na bezpečnost silničního provozu během výše zmiňované akce.

Dle sdělení pořadatelů slavnost navštívilo cca 25 000 osob a na její zdárný průběh dohlíželo zhruba 200 policistů z územního odboru PČR Mělník ( dopravní, pořádková a kriminální policie), policisté ze střední policejní školy ve Vinoři, jízdní policie a služební psovodi.

V souvislosti s konáním Vinobraní nebylo policisty zjištěno hrubé narušení veřejného pořádku. Policisté v rámci akce zjistili šest trestných činů, většinou v souvislosti s požitím alkoholických nápojů před jízdou a v jednom případě odcizené motorové vozidlo. Policisté zjistili 20 přestupků v dopravě ( užití alkoholu před jízdou) v jednom případ se jednalo o užití omamných a psychotropních látek před usednutím za volant. Dále zkontrolovali 174 osob, přitom nebyla zjištěna žádná osoba vyhlášená v celostátním pátrání.

V rámci Vinobraní se konala i dopravně bezpečnostní akce, při které dne 19.9.2009 policisté zkontrolovali cca 300 vozidel, zjistili 30 přestupků , z nichž za 28 přestupků uložili blokové pokuty ve výši přesahující 18 000,-Kč a dva přestupky oznámili správnímu orgánu. Mezi nejčastější prohřešky patřil nevyhovující technický stav vozidel.

Závěrem lze říci, že policisté zajištění průběhu akce zvládli dobře. Během konání akce nebyl zjištěn výrazný nárůst kriminality na Mělníku a nedošlo ani k výraznému zvýšení nehodovosti.Zpravodajství