Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Týden knihoven 2009 v mělnické knihovně

Letos proběhne již 13. ročník celostátní knihovnické akce Týden knihoven. Tentokrát se uskuteční v termínu od 5. do 11. října 2009. Mottem tohoto ročníku je  heslo Knihovna mého srdce, které koresponduje s celostátní anketou Kniha mého srdce, jejíž výsledky budou právě v říjnu oznámeny.

Samotný Týden knihoven proběhne opět ve znamení propagace knihoven a jejich činností mezi veřejností.

Také naše knihovna se opět připojí několika akcemi. Protože ale stále probíhají rekonstrukční práce jak vně, tak uvnitř knihovny, budou naše aktivity zatím trochu omezené. Určitě chceme opět zpřístupnit Internet pro všechny uživatele zdarma a především vyhradit hodiny pro méně časté uživatel Internetu. Aby měli možnost se s tímto komunikačním a informačním médiem podrobněji seznámit. Naše pracovnice jsou připravené zodpovědět jejich dotazy a pomoci jim zvládnout počítačovou techniku.

Po celý týden je také vyhlášena amnestie pro nepořádné čtenáře. Pokud tedy máte knihy dlouho doma a hrozí Vám pokuta, přineste je v týdnu od 5. října do knihovny a vaše návštěva bude bez finančního postihu.    

Bohužel zatím neplánujeme žádné besedy. Ty přijdou na řadu, až budou veškeré práce ukončeny a knihovna srovnána a uklizena.
    

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice