Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Akce „ Očista“


V době od 9. října do 10. října 2009 proběhla na území okresu Mělník preventivně bezpečnostní akce s názvem „ Očista“. Jejím cílem byla kontrola dodržování podávaní alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým osobám, zjišťování případné distribuce omamných a psychotropních látek, odhalování trestné činnosti a její prevence, zejména v oblasti krádeží a vloupání do motorových vozidel a jiných objektů. Dále se policisté zaměřili na dodržování veřejného pořádku a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti.

Akce se zúčastnilo zhruba čtyřicet policistů z kriminální a pořádkové policie územního odboru PČR Mělník, dále na akci spolupracovali mělničtí městští strážníci a pracovnice odboru sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) Mělník. Při akci bylo zkontrolováno celkem 146 osob. Opatření bylo rozděleno do dvou částí. V první z nich se policisté zaměřili na pátrání po osobách a věcech na celém území okresu Mělník. Podařilo se jim zajistit dvě osoby v celostátním pátrání. Dále akce pokračovala ve druhé části kontrolou vybraných restauračních a zábavních zařízení na Mělníku, kde se zjišťovalo případné podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. V této části bylo zjištěno osm opilých osob výše uvedené věkové kategorie. Rekordmankou se stala dívka, kterou policisté kontrolovali na Mělníku, ulice Radniční. U ní byla zjištěna orientační dechovou zkouškou pozitivní hodnota 1,36 promile alkoholu v dechu. V jednom případě uložili policisté obsluze restauračního zařízení blokovou pokutu z důvodu porušení přestupkového zákona, přesněji paragrafu , ve kterém jsou uvedeny přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Policisté z územního odboru PČR budou vzhledem k zjištěným výsledkům pokračovat i nadále v podobných opatřeních a to zejména ve spolupráci s dalšími zainteresovanými složkami ,jako je například výše uvedený OSPOD a to hlavně z důvodu minimalizace počtu případů užívání alkoholu a jiných omamných látek osobami mladšími osmnácti let.Zpravodajství