Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Návštěva mezi seniory


Dne 13. října 2009 navštívili policisté z preventivně informační skupiny územního odboru PČR Mělník domov seniorů na Mělníku. Zde následně pobesedovali se staršími spoluobčany na témata spojená s trestnou činností páchanou na starých lidech.

Beseda se především týkala nebezpečí spojených s kontaktem s osobami vydávajícími se za různé kontrolory, zástupce firem a osoby, které přináší různé výhry. Tyto osoby se pod různými záminkami snaží vloudit do obydlí seniorů a zde páchají převážně majetkovou trestnou činnost. Dále byli besedující upozorněni na nebezpečí spojená s přechováváním a přenášením větších finanční částek, které si hlavně starší osoby uschovávají na nevhodných místech. Seniorům se dostalo několika rad, jak se mají chovat při nákupech, procházkách a výletech, aby se nestali obětmi trestné činnosti. Při besedě se dostalo i na téma účasti starších občanů v silničním provozu a to jak v roli chodců, cyklistů, tak i řidičů.

Besedující měli možnost vznést na místě dotazy k přednášeným tématům, čehož v hojné míře využili. Beseda se setkala s kladnou odezvou a obě strany si na místě slíbily, že se podobné akce budou opakovat i do budoucna.Zpravodajství