Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Další kolo privalizace městských bytů je v plném proudu

Prodej bytů v ulici Čechova a Studentská byl zahájen, nájemníci mají půl roku na to, aby se rozhodli, zda byty koupí.

Po mnoha peripetiích nezaviněných jenom radnicí se rozjelo další kolo privatizace městského bytového fondu. V současné chvíli je v plném proudu prodej městských bytových domů s půdními nástavbami. Jde o 13 domů v ulicích Studentská a Čechova se 133 byty - včetně 15 půdních nástaveb. Právě ty byly po několik posledních let kamenem úrazu privatizace, neboť vznikly v letech 1997 a 1998 s pomocí státní dotace v rámci tzv. programového financování ze státního rozpočtu (celkové náklady na vybudování půdních nástaveb činily 18 213 000 korun, z toho dotace 4 800 000 korun). Jednou z podmínek bylo, že musí být dodržen rozhodující vliv obce na splnění podmínky zajištění 20 let nájemního bydlení. Program neobsahoval žádnou možnost udělit z jeho podmínek jakoukoli výjimku.
Přesto nájemníci měli velký zájem získat  byty do svého vlastnictví, a tak po desítkách jednání na ministerstvech byl nalezen způsob, jak byty na nájemníky převést, ale s tím, že celou dotaci musí radnice vrátit, s čímž souhlasilo zastupitelstvo města. Návrh, aby se prodávaly celé domy bytovým družstvům, byl však v zastupitelstvu změněn tak, že se  uskuteční prodej jednotlivých bytů jednotlivým nájemcům. Bylo nutné vydefinovat, co jsou jednotlivé byty, a nechat je zapsat do katastru nemovitostí, čímž se opět  celý proces protáhl. Ač o tom bylo opakovaně psáno, považovali mnozí slib prodeje za nesplnitelný. Dnes mohu předložit důkaz, že tomu tak není.
Vedení města se schází s nájemníky, jejichž byty  byly zapsány do katastru nemovitostí (prozatím cca 35 bytů) a vysvětluje jim podmínky, za jakých bude možné byty odkoupit. Nájemníci mají půlroční lhůtu, aby na nabídku města zareagovali a byt koupili, a to za cenu Kč 5 000 za l m2 podlahové plochy. U některých nájemníků vyvolala tato cena velkou diskuzi. Jiné řešení nelze hledat, abychom se nedostali do problému s neoprávněnou podporou soukromého subjektu, jak je definována legislativou EU. Celou akci realizuje firma vybraná v poptávkovém řízení - Mělnická dražební a realitní kancelář s.r.o. ve spolupráci s Mgr. Alexandrem Klimešem.
Pro hladný průběh celého procesu privatizace je vhodné, aby nájemníci, kteří byli osloveni, v případě, kdy mají o koupi jednotky zájem, zvážili jakým způsobem budou hradit kupní cenu. Nemají-li dostatek informací pro své rozhodnutí nebo nejsou-li si jisti, zda je jimi uvažované řešení možné, mohou se dostavit na osobní jednání do kanceláře společnosti Mělnická dražební a realitní, s.r.o. na adrese Legionářů 70, Mělník, v konzultačních hodinách každý čtvrtek od 14:00 do 16.00 hodin (pro sjednání přesného termínu slouží telefonní číslo 605 263 261). V ní mají rovněž možnost učinit závazné prohlášení zájmu o koupi jednotky. Změnou prodeje bytovým družstvům na prodej jednotlivým nájemníkům došlo i ke změně dříve nabízených možností. Vše je však řešitelné a radnice má zájem věci řešit.
Právními zástupci města budou zpracovány kupní smlouvy pro každého kupujícího, přičemž  dle nastavených pravidel prodeje je třeba, aby před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího byla na účet města Mělník složena celá částka kupní ceny. Správní poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí nese kupující: jedná se o částku 500 Kč.
Všem kupujícím tak přeji hezké vytvoření již jejich vlastního domova. O osudu bytů, které by snad nebyly prodány, dosud rozhodnuto nebylo, ale domnívám se, že zastupitelstvo nemá zájem si tyto byty podržet.

Mgr. Miroslav Neumann, starosta města MělníkaMěsto - z radnice