Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Den města Mělníka 2009

Ceny města Mělníka budou uděleny v sobotu 28. listopadu v Masarykově kulturním domě Mělník na slavnostním večeru uspořádanému ke Dni města Mělníka, který bude také spojen s oslavami 60. výročí FS Jarošovci a 15. výročí DFS Jarošáček ZUŠ Mělník.

Zastupitelstvo města Mělníka schválilo dne 8. 9. 2009 udělení Cen města Mělníka takto:

Stříbrný řád města Mělníka Folklornímu souboru Jarošovci
Stříbrný řád města Mělníka Marii Sirůčkové in memoriam
Stříbrný řád města Mělníka Vlastimilu Týmovi
Bronzový řád města Mělníka Jiřímu Heroldovi
Bronzový řád města Mělníka Janu Hudouskovi
Bronzový řád města Mělníka Peter Imhof
Plaketa města Mělníka Sdružení Mělnický Vrkoč
Plaketa města Mělníka Dětskému folklornímu souboru Jarošáček ZUŠ Mělník

Zastupitelstvo města Mělníka schválilo dne 13. 10. 2009 udělení Bronzového řádu města Mělníka Hans-Joachim Laesicke.

Medailonky oceněných osobností a organizací

Folklorní soubor Jarošovci
U počátku založení folklorního souboru  v Mělníku v roce 1949 stáli Jitka Dvořáková, V. Libich
a hlavně Vladimír Kroupa. Ti objevili v archivu pšovského kláštera záznamy o lidové tvořivosti na Mělnicku. Během dalších let se sbíraly poznámky o zpěvu, tanci, oblékání i o starých zvycích. Nejdůležitější ukázky byly získány v obcích: Blata, Chloumek, Strážnice, Vysoká, Velký Borek, Rousovice, Zálezlice nebo Mšeno.
Sebraný materiál se postupně doplňoval z různých sbírek – Adámka, Šebka, Suchého a Zíbrta. Soubor si díky dlouholetému a citlivému vedení Evy Hanzíkové vytvořil zcela nový taneční styl
a charakteristický výraz. Kromě mělnického materiálu byl repertoár tvořen hlavně polabskými mateníky, které do té doby nebyly nikým prezentovány. Soubor tyto tance předvedl jako první
v "Klenotnici" ve Strážnici v roce 1951.
Hudební úpravy pro malou muziku psal V. Kroupa, po roce 1953 na něho velmi zdařile navázal
J. Rohlík, který muziku obohatil po stránce formální, melodické a o další stylové nástroje. K nejvýznamnějším choreografiím 50. let , které vytvářel většinou kolektiv souboru, patřily např. pořady Mělnické pásmo (1950), Tance z Polabí, Vinobraní atd. Vrcholem po stránce hudební, kompoziční a taneční byl Tanec o vrkoč oceněný také 1. cenou v celostátní Soutěži tvořivosti mládeže (choreografie E. Hanzíková, hudba J. Rohlík).
Na přelomu padesátých a šedesátých let vzniklo pár čísel inspirovaných obrázky, které doprovázejí písně v Alšově Špalíčku: píseň "Strejček Nimra koupil šimla", která se od té doby tancuje prakticky beze změny, či "Šly panenky silnicí".
Při druhém zájezdu do francouzského Dijonu v roce 1967 získal soubor druhou cenu v mezinárodní soutěži. Zúčastnil se i dalších prestižních festivalů v zahraničí: Německo 1957; 1968, Francie, Itálie 1962; 2003, Dánsko, Belgie, Švédsko 1979, bývalý SSSR, Velká Británie 1969, Estonsko 2002.
V roce 1971 ukončil soubor na chvilku svoji činnost – prodělával generační výměnu a politická situace mu také nepřála. V roce 1972 obnovili činnost Jaroslav Lhotský (vedl soubor 1972 – 1975)
a Jaroslav Moc (vedoucí muziky 1958 – 1979). V roce 1975 převzal vedení Miloš Huml. Soubor úspěšně vystoupil na Národní přehlídce a zúčastnil se několika zahraničních festivalů.
Po roce 1985 se vůdčími osobnostmi stali Pavel Čermák (vedoucí taneční složky a v letech 1992 – 1994 vedoucí souboru) a jeho bratr Jiří Čermák (v letech 1985 – 1991 vedoucí souboru), začala pracovat souborová přípravka a nová generace muzikantů pod vedením Patricie Malcové a později Jindřišky Kubecové. Po roce 1989 se uměleckou vedoucí a choreografkou stala Šárka Kuželová.
V roce 1995 převzala vedení Alena Wolfová, došlo k obnovení tradice vánočních koncertů, soubor vystoupil v regionálním programu ke 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze na Žofíně a podařilo se obnovit i Mělnický Vrkoč.
Od roku 1997 je uměleckým vedoucím Filip Huml, který vnesl do jarošovských čísel divadlo
a scéniku. Společně s Š. Kuželovou je autorem choreografií na hudbu P. Malcové. Soubor tančí na lidovou muziku, která hraje na Mělníku pod vedením Jindřišky Kubecové. Od roku 2007 také spolupracuje s Lidovou muzikou z Chrástu, s níž v současné době připravil pásmo s názvem „Co Čech to cizinec“. Taneční pásma a umělecký přednes souboru se neustále vyvíjí od klasických choreografií až k tanečně divadelnímu pojetí. Důkazem moderního pojetí českých tradic je film s názvem „Zlatokorunské tance“ z roku 2005. Členové souboru pod uměleckým vedením Filipa Humla zpracovali v tomto filmovém pásmu písně a tance z jižních Čech. Snímek vznikl v autentickém prostředí kláštera ve Zlaté Koruně.
Folklorní soubor „Jarošovci“ je jedním z nejstarších folklorních souborů v České republice
a v letošním roce oslaví 60. výročí svého založení.
(Použitá literatura: Vondrušková, A.: Od folkloru k folklorismu – Čechy. Strážnice 2001)

Marie Sirůčková
Narodila se 26. 3. 1922 v Praze, ale v době, kdy jí bylo 5 let, se s rodiči přestěhovala na Mělník. Zde také chodila do obecné školy. Od roku 1933 studovala osmileté Reálné gymnázium na Mělníku. Maturovala v roce 1941 a ještě ten samý rok nastoupila do učitelského ústavu  v Čáslavi. Tam
a později na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy získala aprobace pro předměty: český, německý a ruský jazyk, tělesná a výtvarná výchova. Jako učitelka se často dostala k dětem, které měly potíže s výslovností, a začala se zajímat, jak by se jim dalo pomoci. V roce 1952 se proto rozhodla pro dvouleté dálkové studium defektologie, specializace logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působila na základních školách, např. na Pšovce, krátce v Záboří a nakonec přijala místo učitelky v základní škole v dnešní Seifertově ul. Od roku 1970 zde zastávala funkci zástupkyně ředitele a po roce se stala ředitelkou až do roku 1979. V dalších letech už jako důchodkyně učila na ZŠ Pražská ruský a německý jazyk. Na začátku 80. let úspěšně složila doktorát v oboru speciální pedagogika, obor defektologie – logopedie a dále se věnovala tomuto oboru. Učitelské povolání a logopedie se staly náplní jejího života. Vydala také dvě knihy - soubory logopedických básniček s názvem Zlatý klíček (1991) a Zlatá skříňka (1996), které byly také náplní jejího televizního vystoupení v roce 1997. Paní Marie Sirůčková oslavila v březnu letošního roku své 85 narozeniny. Zemřela 12. 7. 2009.
(Použito textu Mgr. O. Neuwirthové)

Vlastimil Týma
Vlastimil Týma se narodil 2. 10. 1930 v Mělníku. V letech 1966 – 70 navštěvoval výtvarný obor Lidové školy umění v Mělníku, pod vedením akademického malíře Vladimíra Veselého. V soukromém studiu pokračoval dále v letech 1973 – 81 u akademického malíře Františka Emlera. Motivy čerpá z rodného Mělníka a jeho okolí, z Českomoravské vysočiny, jižních Čech, Českého ráje, Podkrkonoší, Prahy a některé i ze zahraničních zájezdů. Náměty zpracovává technikou olejomalby a akvarelu. Svá díla vystavuje na samostatných výstavách (Mělník – Galerie ve Věži – 1976, 1982, 1989, 1998, Regionální muzeum Mělník 2005, 2008, Chotěboř 1983, Jičín 1993  a další), ale  také na společných výstavách v rámci Sdružení výtvarníků ČR, kde je členem ( Praha, 1990, zámek Žleby 2004).
(Použito textu F. Černického)

Jiří Herold
Jiří Herold se narodil  10. 12. 1924 v Mělníku. Po 2. světové válce vstoupil do Klubu českých turistů Mělník oddílu pěší turistiky. V roce 1966 byl v tomto oddílu  zvolen vedoucím a tuto funkci vykonával 43 let. Po celé období v této náročné funkci vedl členy oddílu k poznávání přírodních krás a památek nejen v Mělníku a okolí, ale i v dalších částech republiky. Pořádal pravidelné víkendové výlety  a týdenní pobyty pro mládež i dospělé. Pravidelně se účastnil organizování sportovních – turistických akcí v Mělníku – např. letní pochod Mělnický Hrozen, zimní přechod Nedvězí apod. V tomto roce oslaví Jiří Herold své 85. narozeniny.

Jan Hudousek
Narodil se 25. 4. 1926. Přestože nebyl v roce 1972 u založení oddílu volejbalu TJ EMĚ Mělník (podílet na jeho činnosti se začal roku 1973), patří mezi jeho nejvýznamnější osobnosti. Od roku 1974 až do roku 2006 byl členem výboru volejbalového oddílu, několik let zastával funkci místopředsedy a po dobu dvanácti let vedl oddíl jako předseda. Působil jako rozhodčí, věnoval se školení trenérů a sám byl dlouhodobým trenérem mládeže. A právě v této oblasti měl největší zásluhy. Neustále pro ně vytvářel různé soutěže a turnaje, prováděl pravidelné nábory mladých hráčů a vždy kladl důraz na to, aby oddíl měl zastoupení v každé kategorii. Kdysi řekl, že „důležitá byla kvantita, aby z ní jednou mohla vzniknout kvalita“.
Poté, co přestal trénovat, se Jan Hudousek nadále zajímá o činnost oddílu a po Jiřím Endlerovi převzal úlohu kronikáře, kterou zastupoval krásných 13 let. V květnu roku 2006 odstoupil z výboru TJ EMĚ Mělník natrvalo, při oficiálním rozloučení přišlo s Janem Hudouskem posedět hned několik volejbalových generací. V současnosti se Jan Hudousek stále aktivně zajímá o dění ve všech oddílech volejbalu TJ EMĚ Mělník, navštěvuje většinu utkání, turnajů a společenských akcí. Bez jeho dlouholeté spolupráce, by mnoho lidí aktivně nesportovalo a oddíl by nefungoval tak, jak dnes.

Peter Imhof
Peter Imhof  se narodil 16. 8. 1944. V letech 1973 až 1983 působil na Městském úřadě ve Wetzikonu jako vedoucí finančního oddělení. Od roku 1983 až do roku 2008 zde zastával funkci tajemníka úřadu. Právě za jeho působení v této funkci došlo v roce 1992 k navázání partnerské spolupráce mezi Wetzikonem  a Mělníkem, která se mnoho let úspěšně rozvíjela.  Přínosem pro Mělník byly zejména cenné zkušenosti partnerské radnice v oblasti vedení města, zajišťování jednotlivých služeb občanům a fungování veřejné správy obecně.

Sdružení Mělnický Vrkoč
První ročník folklorního festivalu pod názvem „Mělnický Vrkoč “ uspořádal  folklorní soubor  Jarošovci v roce  1978 (navázal na regionální přehlídky souborů Středočeského kraje)  a konal se každoročně do roku 1982.
V roce 1987  se soubor pokusil  o obnovu festivalu. Pro nedostatek finančních prostředků  se festival již dále nekonal.
K dalšímu festivalovému setkání došlo až v roce 1998 ve spojitosti s konáním České zemské přehlídky dětských folklorních souborů.
V roce 2000 z podnětu Aleny Wolfové, v té době vedoucí folklorního souboru Jarošovci, bylo založeno  sdružení „Mělnický Vrkoč“. Základním úkolem sdružení se stalo obnovení, udržení
a rozvíjení tradice tanečního a hudebního festivalu v Mělníku. Festival se od roku 2000 koná každý rok a sdružení je jeho hlavním pořadatelem.
Členy sdružení Mělnický Vrkoč se staly folklorní soubor Jarošovci Mělník, Sdružení rodičů
a přátel dětského folklorního souboru Jarošáček Mělník, Regionální muzeum Mělník a Nové divadlo Mělník, které ukončilo svoje členství ve sdružení v roce 2007.
Aktivity  sdružení Mělnický Vrkoč jsou zaměřeny především pro děti a mládež. Spojení výchovy k poznávání a uchovávání lidových tradic, zejména v oblasti taneční a hudební,  je nejen vhodnou alternativní nabídkou  náplně volného času, ale díky soustavné a pravidelné činnosti je v neposlední řadě i péčí o zdravý tělesný rozvoj dětí a mládeže.
Do programu festivalu jsou zařazovány kromě lidových i další taneční a hudební historické formy.
Festival je finančně podporován Městem Mělníkem, Středočeským krajem, Ministerstvem kultury ČR a podnikatelskými subjekty regionu. Festival je členem Folklorního sdružení ČR.

Dětský folklorní soubor Jarošáček ZUŠ Mělník
DFS „Jarošáček“ byl založen v roce 1994 při tanečním a hudebním oboru Základní umělecké školy v Mělníku, Palackého 122. Pracují v něm (a v jeho přípravných odděleních) děti od pěti do osmnácti let. Soubor má i svoji lidovou muziku, kterou tvoří učitelé a žáci hudebního oboru. Žáci procházejí
i klasickou výukou jak v oblasti taneční (klasický balet, současný tanec), tak v oblasti hudební. V programu souboru jsou písně, tance a taneční hry ze středních Čech a Polabí (Královéhradecko, Podřipsko), ale také zajímavé tance z jiných regionů naší země. Soubor vystupuje na mnoha tuzemských i zahraničních festivalech, pořádá vlastní koncerty (jarní tématika, zimní tématika). Je hlavním spolupořadatelem festivalu „Mělnický vrkoč“ a zároveň  členem Sdružení Mělnický vrkoč. Dále je členem Regionálního folklorního sdružení Prahy a středních Čech a dále Folklorního sdružení České republiky (jehož jsou regionální sdružení součástí).
V současnosti  bývalí členové souboru a absolventi ZUŠ působí v souboru Jarošovci a zajišťují  další existenci souboru, který svou délkou trvání, historií a tradicí  patří mezi několik málo v naší republice.
Zajímavostí je, že určitý materiál soubor  čerpá též z rukopisné sbírky Fr. Homolky, která je uložena v archivu Ústavu etnografie AV.
V současné době má soubor kolem 24 tanečníků (2 věkové skupiny – od 6 do 9 let a od 12 do 15 let). Má českou lidovou muziku utvořenou z učitelů a bývalých žáků hudebního oboru (7 členů) pod vedením učitelky ZUŠ Jindřišky Kubecové. Dále se souborem účinkuje dětská muzika ZUŠ „Mělnické zvonky“ pod vedením učitelky ZUŠ Jany Tomasové. Aranže píšou učitelky ZUŠ Patricia Malcová a Jana Tomasová. Pro soubor občas píše aranže také Miloslav Rychta (muzika Rozmarýnek Praha). Choreografie tvoří umělecká vedoucí souboru Mgr. Šárka Kuželová (taneční pedagog)
a organizační vedoucí je Mgr. Raduše Čermáková – členka Sdružení rodičů a přátel DFSJ.
Soubor má vlastní Sdružení rodičů a přátel DFSJ, které mu pomáhá při činnosti.

Mezinárodní folklorní festivaly:
MFF  Akhisar - Turecko (1998)
MFF Kunovské léto - ČR (1998)
MFF Akhisar - Turecko (1999)
MFF Carpatica Deva - Rumunsko (2000)
MFF Strážnice - ČR (2001)
MFF Sandorfalva - Maďarsko (2001)
Mezinár. soutěžní festival vánoční hudby „ Prague Christmas“ – stříbrné pásmo (2001)
MFF Sopron – Maďarsko (2002)
GYMFEST – Ravensburg – Německo (2002)
MFF Luhačovice „Písní a tancem“ – Česká republika (2002)
MFF Corredoura –Guimärrése – Portugalsko (2003)
Mezinárodní soutěžní hudební  festival  „XXIX. Bydhošťské hudební imprese – BIM“ Bydgoszcz – Polsko (2006) – Zvláštní cena wojwodstva za specifické  zpracování národního folkloru pod patronací polské televize a EUROVIZE
Mezinárodní soutěžní  hudební festival „XXX. BIM“ – Bydgoszcz – Polsko (2007)

Tuzemské festivaly s mezinárodní účastí:
Taneční festivcal - TANEC Praha
FF Tuchlovická pouť  (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 - 2007, 2008 )
FF Mělnický vrkoč (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Vánoční mosty mezi městy - Brno (2000)
FF Ozvěny Horňácka (2002, 2005)
Dětská Strážnice (2000, 2004)
Hudební a taneční festival „K Mělníku je cesta dlouhá“ (2001)
FF „Lidový rok“ (2007)
FF „Písek“ (2008)

Soutěžní přehlídky:
Regionální  přehlídky dětských folklorních souborů středních Čech (nejlepší postupují na zemské nebo národní přehlídky) - (1997, 1999, 2001)
Zemská přehlídka DFS (1996, 1998, 2000, 2002)
Národní (celostátní ústřední kolo) přehlídka dětských folklorních souborů (2001, 2003, 2005)
Finále soutěže dětských zpěváčků „Velké Losiny“ – 1. ročník
Celostátní kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ (2000, 2003, 2006)
Návrh na postup do ústředního kola soutěže TO ZUŠ 2009

Jiné reprezentační akce:
Vystoupení pro prezidenta Turecka (1998)
Vítání prezidenta republiky Václava Havla na Mělníku (1999)
Vítání prezidenta republiky Václava Klause na Mělníku (2006)
Sportovní show Gala Praha - Národní dny sportu a kultury 2000 v Praze
Evropské sympozium Asociace nestátních sportovních organizací pracujících s dětmi (2001)
Křest letadla „Mělník“ Boeing 737 (2003)
Vystoupení v Divadle U Hasičů – se souborem Rozmarýnek Praha 2002; k 80. výročí narození paní Lenky Homolové  se soubory Gaudeamus Praha, Holubička Daruvar (2006)

Adventní a vánoční koncerty  (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Jiné:
Pravidelné vystupování při „Kácení májů“ v Dolní Zimoři - květen
Pravidelné vystupování na Svatotrojické pouti („Koláčová pouť“) na Chloumku u Mělníka  -duben/květen; MOOS
Pravidelné vystupování spolu s Jarošovci na Mělnickém vinobraní- září
Pravidelné vystupování na akci města „Setkání rodáků a přátel města Mělníka“ – červen
Pravidelné vystupování na koncertech tanečního oboru ZUŠ Mělník
Vystupování na poutích a jiných slavnostech v okolí Mělníka (Vysoká Libeň, Radouň, Liblice)
Vystoupení pro seniory (Mělník, Neratovice)
Pravidelná vystoupení pro MŠ (koncerty ZUŠ, rozlučka s prvňáčky)

Společně oba soubory (Jarošáček a Jarošovci) vydaly CD nahrávku písní „K Mělníku je cesta dlouhá“.

Hans-Joachim Laesicke
Narodil se 31.03.1954 v Eberswalde. V roce 1978 úspěšně dokončil práva na Univerzitě Martina Luthera v Halle. V květnu roku 1990 byl zvolen do zastupitelstva města Oranienburg a v červnu téhož roku byl zvolen 1. zástupcem starosty. V roce 1993 byl zvolen přímou volbou starostou města Oranienburgu a v roce 2001 byl zvolen i do dalšího volebního období. Taktéž v říjnu letošního roku byl Hans Joachim Laesicke znovu zvolen starostou Oranienburgu na dalších 8 let.
Od počátku, kdy byl  Hans Joachim Laesicke zvolen starostou města Oranienburg, probíhá úzká spolupráce s městem Mělníkem – a to formou  přípravy vzájemných výměn - fotbalové utkání žáků, výměny žáků Základní školy J.Seiferta a Gymnázia Jana Palacha, návštěvy hasičů, judistů atd. Významná byla také pomoc města Oranienburg v době, kdy ČR zasáhly povodně. V Oranienburgu  byl zorganizován koncert ve prospěch lidí postižených záplavami z Mělníka a okolí, kdy byla Mělníku kromě materiální pomoci poskytnuta také finanční částka ve výši 800 000 tisíc Kč.Město - z radnice