Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Akce „Teodor“


V době od 23. října do 24. října 2009 proběhla na území okresu Mělník bezpečnostní akce „Teodor“, která byla zaměřena na kontrolu bezpečnosti silničního provozu v regionu, pátrání po osobách , motorových vozidlech a věcech pocházejících z trestné činnosti. Dále se akce zaměřila na prevenci kriminality , zejména v oblasti krádeží a vloupání do motorových vozidel.

Do akce bylo zapojeno zhruba čtyřicet policistů z dopravní a pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR Mělník. V rámci akce bylo zkontrolováno 546 vozidel, přičemž bylo zjištěno 37 přestupků, za které policisté udělili na místě blokové pokuty ve výši přesahující 14 000,-Kč a osm přestupků oznámili správnímu orgánu. Policisté zjistili pět pachatelů trestné činnosti, jednalo se o řidiče, kteří usedli za volant po požití alkoholických nápojů a u nichž byla následnou zkouškou zjištěna hladina vyšší než 1,00 promile alkoholu v dechu. V rámci akce bylo policisty nalezeno jedno vozidlo a zadržena jedna osoba v celostátním pátrání.

Akce se konala jako součást série opatření zaměřených na prevenci kriminality v regionu, které policisté provádějí již od počátku letošního roku a i nadále v nich budou pokračovat.Zpravodajství