Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Krádež pohonných hmot


Neznámý pachatel v době od 27.října do 28. října letošního roku poškodil zajištění nádrže nákladního vozidla odstaveného na parkovišti v Neratovicích, ulice Kojetická a následně z ní odcizil 500 litrů motorové nafty. Poškozené firmě způsobil škodu ve výši 14 000,-Kč.

Policisté z místního oddělení případ šetří jako podezření z trestného činu krádeže. Vzhledem k tomu, že se v našem regionu nejedná o ojedinělý případ, chtěli by policisté požádat majitele motorových vozidel, aby tyto parkovali na místech k tomu vhodných, pokud možno řádně osvětlených. Je to jedna z možností jak do budoucna předejít podobné trestné činnosti.Zpravodajství