Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Neplatila daně


Osmačtyřicetiletá žena z Mělnicka v době od ledna do července 2005 jako jednatelka společnosti neodvedla řádně daně na zdravotním pojištění na účet příslušné pojišťovny za své zaměstnance a to v celkové cca 36.000,- Kč a dále na účet sociálního zabezpečení nepřevedla sociální pojistné svých zaměstnanců a to v době od ledna 2005 do září 2007 ve výši cca 241. 000,- Kč. Tímto způsobila škodu v celkové výši cca 277.000,- Kč.

Policisté z oddělení hospodářské kriminality z Územního odboru PČR Mělník sdělili ženě obvinění z trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za tento trestný čin je možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí od šesti měsíců do tří let nebo trest peněžitý.Zpravodajství