Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kurz zakončily dívky v kojeneckém ústavu

Dospívající dívky se dozvěděly ve velmi kvalitně vedeném kurzu o všem, co by jim mohlo pomoci v budoucnosti v otázkách vzdělání, volby povolání, sexuální výchovy, mezilidských vztahů či domácího násilí.

V říjnu a listopadu se každé úterní odpoledne scházely dívky ze Základní školy praktické a Základní školy speciální v Mělníku na kurzu Vydejme se správnou cestou, který pro dospívající dívky připravuje každoročně oddělení sociálně – právní ochrany dětí MÚ Mělník.

PhDr. Frycová, psycholožka, která kurz zahájila, se ve své přednášce zaměřila na mezilidské vztahy. Formou hry dívky uváděly, jaký by měl být jejich budoucí partner.

Gynekolog MUDr. Toupalík hovořil o dospívání, o změnách, které u děvčat v období dospívání nastávají. Dívky byly poučeny o pohlavním životě, o zodpovědném chování v pohlavním životě, o antikoncepci.

Mgr. Vondroušová, poradkyně pro volbu povolání, dívkám zdůraznila, že mnohem lépe se shání zaměstnání těm, kdo něco znají a umí. Také se dozvěděly, jak hledat zaměstnání, jak oslovit zaměstnavatele, jak se připravit na přijímací pohovor apod.

Potěšilo mě, že mezi nás přišla paní učitelka Heráková, která je Romka. V minulých ročnících se nám nedařilo sehnat romského lektora. Paní učitelka povyprávěla dívkám o sobě, o svém studiu na střední a vysoké škole a současné práci učitelky. Ačkoli je Romka, nikdy nepocítila žádnou diskriminaci. Ve škole se dobře učila, protože chtěla v životě něco dokázat. A to se jí podařilo. Podle paní Herákové není podstatné, zda je někdo „tmavý“ nebo „světlý“, ale zda má zájem a chuť se něco naučit.

MUDr. Uhrová, dětská lékařka, informovala dívky o těhotenství, vývoji plodu v těhotenství, o narození dítěte, základní péči o děti na novorozeneckém oddělení nemocnice a následné péči o děti v domácím prostředí.

Poslední přednáška se týkala domácího násilí. Paní Šinková, Dis., sociální pracovnice z Psychosociálního centra ACORUS v Praze sdělila dívkám k tomuto tématu všechno podstatné - co to je domácí násilí, formy domácího násilí, jak domácí násilí řešit a kde hledat pomoc.

Tradičním zakončením kurzu je návštěva kojeneckého ústavu. Děvčata si opět vybrala Kojenecký ústav v Kolíně, kde se dozvěděla mnohé o činnosti ústavu a o osudech zdejších dětí. Dívky měly možnost si s dětmi pohrát a nějaký čas se jim věnovat.

Kurz je zaměřený na výchovu k partnerství a rodičovství. Snad si dívky z poskytnutých informací a doporučení lektorů vezmou pro život jen to nejlepší.

Závěrem bych chtěla všem, kdo se nějakým způsobem na zajištění kurzu podíleli, moc poděkovat.

Anna Zappová, oddělení sociálně-právní ochrany dětíMěsto - z radnice