Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Bezpečnostní akce „Barbora“


Dne 13. listopadu 2009 proběhla na území okresu Mělník preventivně bezpečnostní akce s pracovním názvem „ Barbora“, které se zúčastnili policisté pořádkové služby a služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Policie ČR Mělník, dále policisté služby cizinecké policie se svým mobilním pracovištěm, tzv. Schengenbusem a příslušníci Celní správy. Celkem zhruba šedesátka příslušníků výše uvedených složek.

Akce byla zaměřena mimo jiné na kontrolu pobytového režimu cizinců, pátrání po osobách a věcech a v neposlední řadě na kontrolu restauračních a zábavních podniků na území okresu Mělník. Během akce bylo zkontrolováno celkem 169 osob a osmnáct věcí v pátracích evidencích. Touto kontrolou byly zjištěny dvě osoby v celostátním pátrání, které policisté na místě zadrželi. Dále bylo během akce zjištěno 16 přestupků, z čehož ve třinácti případech se jednalo o přestupky v souvislosti s užitím alkoholických nápojů u mladistvých. Tyto přestupky bude nadále řešit správní orgán, což je v tomto případě Oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Další tři přestupky byly zjištěny v souvislosti s porušením zákona o pobytu cizinců na území ČR. Tyto vyřešili blokově policisté ze Služby cizinecké policie . Dle zákona za ně na místě uložili blokové pokuty v celkové výši cca 1 500,-Kč.

Vzhledem ke zjištěným výsledkům, zejména v oblasti užívání alkoholu nezletilými osobami, je velmi pravděpodobné, že se podobné akce v dohledné době budou opakovat.Zpravodajství