Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zimní údržba chodníků z pohledu novely zákona o komunikacích.

Tzv.novelou chodníkového zákona vznikla obcím povinnost zajišťovat schůdnost chodníků v jejich vlastnictví,především v zimním období. Před touto novelou byla tato povinnost na majitelích nemovitostí přilehlých k chodníkům. Pro většinu měst a obcí, tak vznikl velký problém, jak tuto nově vzniklou situaci zvládnout. Znamená to velkou finanční zátěž, která přišla zrovna v nejméně vhodné době vzhledem k probíhající ekonomické krizi. Město Mělník je vlastníkem cca 55km chodníků. Z této délky je možno zhruba 50km udržovat stroji a zbytek pouze ručně. Strojní údržbu TS dosud zajišťovaly dvěma stroji. Oba stroje jsou využitelné celoročně. Jeden je speciál na zametání chodníků a v zimě s ním lze dělat zimní údržbu. Druhý je nosič nářadí, který mimo zimní údržbu zajišťuje sečení trávníků. Zametací stroj vzhledem k tomu, že není speciál, nedosahuje stejného výkonu jako nosič nářadí. Těmito stroji jsme byli schopni v minulosti ošetřit necelou polovinu chodníků. Řešením proto bylo doplnit strojní park pro zimní údržbu o další stroj, abychom údržbu v předepsaných časových limitech zvládli. Město z toho důvodu technickým službám odsouhlasilo pořízení dalšího stroje. S ohledem na velmi dobré zkušenosti s nosičem nářadí výrobce Holder jsme objednali stroj od tohoto výrobce. Minulý týden jsme stroj převzali. Doplněním bychom měli být schopni (pokud nedojde ke kalamitě) zajistit schůdnost chodníků v časových normách, jak nám ukládá Plán zimní údržby, schválený radou města. Problematická bude ruční údržba chodníků. Stroje nelze z důvodu šířky a dalších okolností použít na asi 5km chodníků. Na tuto plochu bychom potřebovali odhadem 20 - 40 lidí podle intenzity sněžení. K dispozici máme pět vlastních pracovníků, dalších pět zprostředkovaných úřadem práce a skupina bude doplněna pracovníky z řad občanů, kteří pobírají sociální dávky a nově mají povinnost odpracovat minimálně 20hod. ve prospěch města.Vzhledem k specifickým klimatickým podmínkám města Mělníka, kdy se průběh zimy od zimy liší, nemůžeme trvale zaměstnávat více lidí, protože bychom v tomto období pro ně neměli dostatek práce a v neposlední řadě na ně nemáme ani mzdové prostředky. Věříme, že mnozí občané budou i nadále loajální ke svému městu a v případě, kdy nebudeme mít dostatek sil na ruční úklid sněhu, nám v rámci svých možností pomohou, za což jim dopředu děkuji.
 
Ing.Oldřich Schindler, ředitel TSM


Město - z radnice