Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Kontroly na honechOd začátku listopadu letošního roku provedly policistky Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ( OSZBM) při Územním odboru Policie ČR Mělník osm akcí v rámci dohledu nad dodržováním ustanovení zákona o zbraních a zákona o myslivosti na mysliveckých honech v rámci okresu Mělník.

Při těchto akcích bylo zkontrolováno osm desítek držitelů zbrojních průkazů. V rámci opatření byly zejména kontrolovány jejich zbraně a průkazy zbraní, zbrojní průkazy, lovecké lístky, zákonné pojištění a v neposlední řadě byla prováděna namátková dechová zkouška. Co se týče dokladů a zbraní nebyly za celou dobu pracovnicemi OSZBM zjištěny žádné nedostatky. Jediným hříšníkem byl účastník honu, u kterého byla před jeho začátkem naměřena orientační dechovou zkouškou pozitivní hodnota cca 0,4 promile alkoholu v dechu. Tomuto přestupci policisté na místě uložili dle zákona blokovou pokutu ve výši 2 000,-Kč, policisté mu dále zakázali další účast na honu a jeho zbraň byla dočasně předána hospodáři mysliveckého sdružení.

Na závěr lze pouze uvést, že dle slov vedoucí výše uvedeného oddělení por. Bc. Evy Vinklerové nejsou dlouhodobě na Mělnicku při podobných kontrolách zjišťovány závažné nedostatky, což znamená, že účastníci těchto akcí neberou své povinnosti na lehkou váhu, čímž do značné míry předchází možným rizikům. Kontroly budou pokračovat až do konce letošního roku.Zpravodajství