Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Na Chloumku to rozjíždí nový tým maminek

Nový tým rodinného centra Chloumek plánuje zajímavé činnosti, například dětské kino, mimořádné akce, rekonstrukci dětského hřiště a zvelebení a dovybavení vnitřních prostor. Při navazování na dosavadní aktivity se budou rozšiřovat pravidelné kroužky pro děti a dospělé. Zároveň se na 17. ledna chystá oslava 5. výročí založení centra.

Rodinné centrum Chloumek je občanské sdružení maminek na mateřské dovolené. Je otevřené pro maminky, ostatní rodinné příslušníky i širokou veřejnost bez rozdílu věku, vzdělání a sociálního zázemí. Centrum umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou aktivně.

Od ledna 2010 se ujímá vedení rodinného centra Chloumek nová generace maminek, jelikož ty, které před 5 lety centrum založily, mají děti už školou povinné, a tudíž i více starostí a méně času na vedení centra.

Z řad chloumeckých a mělnických maminek se rekrutoval nový tým ve středu s paní Ivanou Taškovou.

Naše hlavní cíle jsou rekonstrukce dětského hřiště a zvelebení a dovybavení vnitřních prostor, zpřístupnění centra nejen pro Chloumecké, každý měsíc jedna mimořádná akce pro děti a rozšíření pravidelných kroužků pro děti i dospělé.

Do budoucna plánujeme dětské kino (promítání filmů pro děti na velkém plátně), navázání bližší spolupráce s RC Kašpárek, zachování již zaběhnutých kroužků a aktivit (modeláři, jóga pro dospělé, cvičení s dětmi, aerobik) včetně rozšíření spolupráce s městskou knihovnou (zavedení volně přístupného internetu).

Hledáme také partnery, kteří by se rádi podíleli na spolufinancování provozu centra.

V neděli 17. ledna 2010 v 16 hodin k příležitosti 5. výročí fungování našeho centra chystáme velkou oslavu s narozeninovým dortem a loutkovým divadlem. Všichni jste srdečně zváni!

 
Více informací najdete na www.rcchloumek.cz.


Kočárkárna