Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Statistika nehodovosti za rok 2009V souvislosti s koncem uplynulého roku uzavřeli dopravní policisté z Územního odboru PČR Mělník statistiku dopravních nehod (DN) za minulý rok.

Vzhledem k novele upravující registraci a následné zpracování dopravních nehod, platné od 1. ledna 2009, nelze brát uvedená čísla jako naprosto průkazná, neboť část nehod, při kterých nedošlo ke zranění osob, nebyl poškozen majetek třetí osoby, škoda na vozidlech nepřesáhla částku 100.000,- Kč a účastníci se na místě dohodli o viníkovi nehody, dopravní policie nevyšetřovala (účastníci vyplnili euroformulář a následky nehod poté řešili cestou svých pojišťoven).

I přesto meziročně poklesl počet nehod se závažnými následky (úmrtí a zranění osob) a případů, při kterých byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody. Dopravní policisté se budou i v tomto roce snažit v rámci výkonu služebních povinností a dopravních akcí zvýšeným dohledem nad silničním provozem opět snížit počet dopravních nehod v našem okrese. Touto cestou by chtěli policisté apelovat na řidiče, aby se v roce 2010 v silničním provozu chovali zodpovědně, ohleduplně a minimalizovali tak pravděpodobnost, že se stanou účastníky dopravní nehody.  2009 2008 2007
Úmrtí 7 15 27
Těžké zranění 58 71 72
Lehké zranění 131 214 238
Alkohol u viníka DN 59 70 91


  2009 2008 2007
Celkem DN 741 1480 1609
Škoda na vozidlech 58 244 700 101 276 900 130 568 300
Celková škoda 66 281 800 111 721 600 138 047 300
Pokuty v částce 306 000 953 900 999 500

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v loňském roce patřil nesprávný způsob jízdy (397 případů), nepřiměřená rychlost (137 případů) a nedání přednosti v jízdě (101 případů). V našem okrese došlo k největšímu počtu nehod na místních komunikacích (205 případů), dále na silnicích druhé třídy (201 případů) a na silnicích první třídy (174 případů). Řidiči motorových vozidel zavinili 656 dopravních nehod, řidiči nemotorových vozidel 13 nehod, chodci byli viníky v šesti případech a v jednapadesáti případech došlo ke srážce s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem.Zpravodajství