Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Výsledky činnosti Městské knihovny Mělník za rok 2009

Městská knihovna Mělník má čtyři oddělení ve vile Karole. Oddělní pro dospělé čtenáře, oddělení pro studující a oddělení pro děti a mládež do 15 let. Je zde také informační centrum, kde je k dispozici internet, kopírka. Od ledna je zde také možnost vázat dokumenty pomocí termovazby a také laminování. Dále máme pobočku na Slovanech naproti mateřské školce a pobočku na Chloumku v budově rodinného centra. V těchto pobočkách se půjčuje pouze jedno odpoledne v týdnu.

V roce 2009 byla veškerá naše činnost také ovlivněna probíhající revitalizací historického centra. Velkou část roku byly přístupové cesty do knihovny rozkopané a především pro naše starší čtenáře neschůdné. Řada z nich odkládala návštěvu knihovny až po dokončení prací. Součástí těchto prací byla také obnova fasády, oprava oken a rekonstrukce sociálních zařízení v celé budově, takže i pracovnice knihovny měly složitější podmínky ke své práci. Museli jsme načas omezit i besedy pro školy, protože uvnitř knihovny byl složený stavební materiál a prach byl všudy přítomný. A jaké tedy jsou výsledky naší práce.

V roce 2009 se v knihovně zaregistrovalo 1.557 čtenářů (v roce 2008 1.613), z toho 387 (v roce 2008 433) bylo v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 25.004 (v roce 2008 26.505) návštěv a půjčili si 106.644 (v roce 2008 110.113) knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 548 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 226 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro naše čtenáře. 11 požadavků jsme naopak obdrželi z jiných knihoven. V knihovně proběhlo 53 besed pro děti a 4 pro dospívající a dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1.204 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 1771 knih v celkové hodnotě 406.341,- Kč. K tomu nám pomohly i výhodné ceny od vydavatelů a distributorů. Průměrná cena jedné knihy za rok byla opět vyšší, již 229,- Kč (v roce 2008 224,- Kč, v roce 2007 to bylo 211,- Kč).

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2009 navštívilo 605 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na Internet a kopírku. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

Knihovna se také připojila k tradičním celostátním akcím (Březen – měsíc knihy, Týden knihoven), které jsou zaměřeny na propagaci služeb knihoven. Získali jsme také grant z fondu Středočeského krajského úřadu na obnovu a rozšíření technického vybavení informačního centra.Město - z radnice