Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výsledky činnosti Městské knihovny Mělník za rok 2009

Městská knihovna Mělník má čtyři oddělení ve vile Karole. Oddělní pro dospělé čtenáře, oddělení pro studující a oddělení pro děti a mládež do 15 let. Je zde také informační centrum, kde je k dispozici internet, kopírka. Od ledna je zde také možnost vázat dokumenty pomocí termovazby a také laminování. Dále máme pobočku na Slovanech naproti mateřské školce a pobočku na Chloumku v budově rodinného centra. V těchto pobočkách se půjčuje pouze jedno odpoledne v týdnu.

V roce 2009 byla veškerá naše činnost také ovlivněna probíhající revitalizací historického centra. Velkou část roku byly přístupové cesty do knihovny rozkopané a především pro naše starší čtenáře neschůdné. Řada z nich odkládala návštěvu knihovny až po dokončení prací. Součástí těchto prací byla také obnova fasády, oprava oken a rekonstrukce sociálních zařízení v celé budově, takže i pracovnice knihovny měly složitější podmínky ke své práci. Museli jsme načas omezit i besedy pro školy, protože uvnitř knihovny byl složený stavební materiál a prach byl všudy přítomný. A jaké tedy jsou výsledky naší práce.

V roce 2009 se v knihovně zaregistrovalo 1.557 čtenářů (v roce 2008 1.613), z toho 387 (v roce 2008 433) bylo v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 25.004 (v roce 2008 26.505) návštěv a půjčili si 106.644 (v roce 2008 110.113) knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 548 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 226 požadavků na meziknihovní výpůjční službu pro naše čtenáře. 11 požadavků jsme naopak obdrželi z jiných knihoven. V knihovně proběhlo 53 besed pro děti a 4 pro dospívající a dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1.204 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 1771 knih v celkové hodnotě 406.341,- Kč. K tomu nám pomohly i výhodné ceny od vydavatelů a distributorů. Průměrná cena jedné knihy za rok byla opět vyšší, již 229,- Kč (v roce 2008 224,- Kč, v roce 2007 to bylo 211,- Kč).

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2009 navštívilo 605 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na Internet a kopírku. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

Knihovna se také připojila k tradičním celostátním akcím (Březen – měsíc knihy, Týden knihoven), které jsou zaměřeny na propagaci služeb knihoven. Získali jsme také grant z fondu Středočeského krajského úřadu na obnovu a rozšíření technického vybavení informačního centra.Město - z radnice