https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor správy majetku a služeb oddělení investic | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor správy majetku a služeb oddělení investic

V roce 2009 se pokračovalo v realizaci akce Revitalizace hist. středu města, kdy byla provedena většina prací na rekonstrukci kanalizace a výměně povrchů jednotlivých ulic, dále byly obnoveny čtyři fasády městských domů – radnice čp.1, městská policie čp.31, městská knihovna čp.40 a 41 a ZuŠ čp.122, byl zrevitalizován park v Jungmannových sadech a v Husově ulici a vystavěny dvě opěrné zdi v České ulici.

Z dalších významných akcí realizovaných v roce 2009 lze jmenovat: výstavba nového sjezdu z mostu do Nůšařské ulice, rekonstrukce azylového domu, rekonstrukce MŠ Wolkerova, 6. etapa opravy opěrné zdi na Polabí, oprava 18 koupelen a výtahu v Pensionu Fügnerova (Centrum seniorů Mělník), oprava podlahy ve víceúčelové sportovní hale BIOS a tělocvičně ZŠ Matiegky, výměna hracích prvků dětských hřišť u ZŠ a MŠ, ZUŠ – přemístění tanečního sálu, hřbitov na Ráji - oprava Rozlučkové síně, oprava ohradní zdi hřbitova Mělník, oprava sociálního zařízení v budově městské knihovny a městské policie, oprava střechy budovy městské policie a zahájení akce oprava sociálního zařízení pro muže v Autokempu Mělník jejíž dokončení bude na začátku roku 2010.

Kromě toho byla provedena řada drobných akcí při údržbě objektů v majetku města.

V rámci bytového hospodářství spravovaného firmou KonceptFast s.r.o. byla opravena fasáda domu čp.11, nové výkladce a repase vstupních vrat u čp.13, výměna oken v čp.270, výměna oken a zateplení fasády v čp. 1058.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7