Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápisy do 1. tříd mělnických základních škol

Ve dnech 9. a 10. února 2010 se v mělnických základních školách budou konat zápisy do 1. tříd pro školní rok 2010/2011.

Zápisy proběhnou v označených učebnách škol a konkrétní čas zápisů si stanoví vedení jednotlivých škol.

Město Mělník jako zřizovatel základních škol stanovuje Obecně závaznou vyhláškou města Mělníka č. 2/2008 o společných školských obvodech základních škol (je přístupna na www.melnik.cz -> vyhlášky města-> č. 2/2008) spádovost škol podle místa trvalého bydliště dítěte.

Přesto mají rodiče právo vybrat svému dítěti jinou základní školu, než která je jim určena touto vyhláškou. Přijetí dítěte do jiné vybrané školy je však podmíněno danou kapacitou školy, která nesmí být překročena.

Prosíme rodiče, aby v případě nejasností či dotazů neváhali kontaktovat ředitele základních škol, či se obrátili na oddělení školství MÚ Mělník, tel. 315 635 360.Město - z radnice