https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor dopravy | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor dopravy

Přehled činností ( pouze výběr)

Registr vozidel
provedených změn - 13 729
první zaevidování vozidla v ČR - 1 438
trvalý vývoz do zahraničí - 61
výměna motoru nebo podvozku - 49
změna barvy vozidla - 132
změna vlastníka - 561
výměna registrační značky - 306
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla - 380
technická prohlídka - 153
výměna technického průkazu - 338
dočasné vyřazení z provozu - 675
avizo změny provozovatele - 2 552
potvrzení změny provozovatele - 1 018

Pro potřeby veřejnosti je aktualizován podrobný návod k vyřízení úkonů týkajících se registru vozidel a registru řidičů vyvěšený v čekárně odboru a na internetových stránkách Městského úřadu Mělník pod odkazem:

http://www.melnik.cz/sluzby-pro-obcany/doprava/odbor-dopravy.html

Z důvodu změn zákona o povinném ručení a zákona o odpadech, narostl počet trvale vyřazených vozidel oproti předešlým rokům ( v roce 2008 - 714, v roce 2009 - 1524), který lze přičíst tomu, že řada majitelů, teprve pod hrozbou sankcí, odhlašuje již dávno nepoužívané a navyřazené automobily. V rámci recyklace registračních značek bylo provedeno znehodnocení cca 3 000 kg těchto značek. Znehodnocování se provádí ručně pákovými nůžkami.

Registr řidičů

vydané řidičské průkazy - 2 699
- z toho nové po autoškole - 572
pozbytá řidičská oprávnění - zákazy řízení motorových vozidel - 242
pozbytá řidičská oprávnění – vybodování - 79
vrácená řidičská oprávnění po uplynutí zákazu řízení - 266
vrácená řidičská oprávnění po uplynutí vybodování - 39
vydané mezinárodní řidičské průkazy - 165
vydané profesní průkazy - 618
výpisy z evidenčních karet řidičů - 2 603
zapsané přestupky do evidenčních karet řidičů - 4 302
zapsání bodů do evidenčních karet řidičů - 4 016

V rámci výměn řidičských průkazů vydaných cizími státy za řidičské průkazy české bylo vyřízeno 14 cizinců, a to převážně z východních zemí. Do konce roku 2010 je třeba vyměnit řidičské průkazy vydané do konce roku 2000.

Ve správním obvodu Mělník se toto týká cca 5 500 řidičů.

Zkušební komisař

Počet uchazečů prvních zkoušek v autoškole – 905
počet neúspěšných uchazečů o řidičské oprávnění - 3
počet žadatelů o vrácení řidičského průkazu - 56

Přestupková agenda

počet nevyřízených přestupků z minulého období - 29 708
počet došlých přestupků - 4 968
celkem ukončeno řízení - 22 602
počet přestupků přecházejících do dalšího období - 11 869

Statistika přestupků je z převážné části ovlivněna údaji pocházejících z měření rychlosti vozidel stacionárními měřiči, které tvoří cca 98% všech přestupků na úseku dopravy.

Taxislužba

Ke konci roku 2009 bylo evidováno 26 aktivních provozovatelů taxislužby ve vymezeném území obce s rozšířenou působností.

Stanice měření emisí

Ke konci roku 2009 je evidováno 9 aktivních stanic měření emisí ve vymezeném území obce s rozšířenou působností.

Silniční hospodářství

Oproti loňskému roku byl zaznamenán mírný nárůst žadatelů o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tyto výjimky byly a budou vydávány pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7