Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Bezpečnostní akce „Výhra“Dne 23. ledna 2010 proběhla ve večerních hodinách na území okresu Mělník bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu restauračních, zábavních zařízení, heren, barů, nádražních budov a dalších objektů. V rámci kontroly bylo zjišťováno, zda nedochází k podávání alkoholických nápojů a distribuci omamných a psychotropních látek osobám mladším 18-ti let. Dále policisté kontrolovali, zda se osoby mladistvé nenachází v prostorech, kde jsou umístěny výherní automaty. Akce se zúčastnilo zhruba padesát policistů vnější služby a služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Mělník. Na opatření spolupracovaly i další složky, Celní správa a za pověřené obce pracovnice odboru sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

V rámci akce bylo zkontrolováno patnáct objektů. V nich policisté zkontrolovali 89 osob. V osmnácti případech zjistili požití alkoholu u osob mladších 18-ti let. Nejvíce naměřila orientační dechová zkouška u sedmnáctiletého mladíka a to 0,99 promile alkoholu v dechu. Výše uvedené osoby byly dále předány pracovnicím OSPOD, které je následně svěřily do péče zákonných zástupců. Během akce se policistům podařilo zadržet osobu v celostátním pátrání. Jednalo se o třicetiletého muže z Mělnicka, který téhož dne v odpoledních hodinách uprchl z psychiatrické léčebny. Do péče lékařů byl následně policisty vrácen. V jednom z kontrolovaných objektů, v Kralupech nad Vltavou, ulice Seifertova, policisté zjistili chlapce mladšího 18-ti let, který hrál na výherním hracím přístroji, jenž je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a poskytuje možnost peněžité výhry. V tomto případě bude rodičům hocha a obsluze v nejbližších dnech sděleno podezření z trestného činu ohrožení výchovy dítěte, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, trest peněžitý nebo zákaz činnosti. Policisté nadále dají podnět dalším správním orgánům, k zahájení řízení s provozovatelem podniku.

Bezpečnostní akce byla další z řady opatření, které probíhají na území okresu Mělník již od loňského roku. Vzhledem k výsledkům akce a zjištěným poznatkům budou policisté z Územního odboru PČR Mělník v podobných opatřeních i nadále pokračovat.Zpravodajství