Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Bezpečnostní akce „Výhra“Dne 23. ledna 2010 proběhla ve večerních hodinách na území okresu Mělník bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu restauračních, zábavních zařízení, heren, barů, nádražních budov a dalších objektů. V rámci kontroly bylo zjišťováno, zda nedochází k podávání alkoholických nápojů a distribuci omamných a psychotropních látek osobám mladším 18-ti let. Dále policisté kontrolovali, zda se osoby mladistvé nenachází v prostorech, kde jsou umístěny výherní automaty. Akce se zúčastnilo zhruba padesát policistů vnější služby a služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Mělník. Na opatření spolupracovaly i další složky, Celní správa a za pověřené obce pracovnice odboru sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

V rámci akce bylo zkontrolováno patnáct objektů. V nich policisté zkontrolovali 89 osob. V osmnácti případech zjistili požití alkoholu u osob mladších 18-ti let. Nejvíce naměřila orientační dechová zkouška u sedmnáctiletého mladíka a to 0,99 promile alkoholu v dechu. Výše uvedené osoby byly dále předány pracovnicím OSPOD, které je následně svěřily do péče zákonných zástupců. Během akce se policistům podařilo zadržet osobu v celostátním pátrání. Jednalo se o třicetiletého muže z Mělnicka, který téhož dne v odpoledních hodinách uprchl z psychiatrické léčebny. Do péče lékařů byl následně policisty vrácen. V jednom z kontrolovaných objektů, v Kralupech nad Vltavou, ulice Seifertova, policisté zjistili chlapce mladšího 18-ti let, který hrál na výherním hracím přístroji, jenž je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a poskytuje možnost peněžité výhry. V tomto případě bude rodičům hocha a obsluze v nejbližších dnech sděleno podezření z trestného činu ohrožení výchovy dítěte, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, trest peněžitý nebo zákaz činnosti. Policisté nadále dají podnět dalším správním orgánům, k zahájení řízení s provozovatelem podniku.

Bezpečnostní akce byla další z řady opatření, které probíhají na území okresu Mělník již od loňského roku. Vzhledem k výsledkům akce a zjištěným poznatkům budou policisté z Územního odboru PČR Mělník v podobných opatřeních i nadále pokračovat.Zpravodajství