Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Drogám stop!Tento nadpis není pouze heslem. Středočeští policisté si plně uvědomují, že problematika šíření a užívání omamných a psychotropních látek je záležitost, která dlouhodobě zasahuje do života společnosti . Nejde jen o drogy, dealery a narkomany samotné, na jejich aktivity se váže další trestná činnost, jako např. krádeže, loupežná přepadení, prostituce a v neposlední řadě užití drog před usednutím za volant.

Účinný boj proti tomuto druhu trestných činů by nebyl úspěšný bez úzké spolupráce mezi Policií ČR a širokou veřejností, která má samozřejmě zájem na odstranění výše uvedených nešvarů z ulic měst a obcí. Jednou z posledních aktivit policistů ze Středočeského kraje je zřízení telefonické linky a e-mailové adresy :

Tel.: 974 861 717

Tyto kontakty mohou anonymně využít občané, kteří mají informace k problematice omamných a psychotropních látek ze svého okolí. Jedná se zejména o postřehy týkající se výrobců a distributorů drog. Policisté věří, že takto získané údaje výrazně napomohou v boji proti pachatelům trestných činů souvisejících s omamnými a psychotropními látkami.Zpravodajství