https://www.traditionrolex.com/7

 Obchvat - je nezbytné se vracet o 30 až 40 let zpět? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Obchvat - je nezbytné se vracet o 30 až 40 let zpět?

V minulém vydání týdeníku Mělnicka byl zveřejněn článek informující o probíhajících jednáních vedení města Mělníka a místních občanských sdružení k problematice průtahu nebo tzv. velkého obchvatu. Občanská sdružení Okolo Mělníka a Průtah vs.životní prostředí nezastávají názor nestavět nic, tak jak je uváděno v předchozím článku redakce Mělnicka, ale stavět takovou stavbu, která má dlouhodobý a efektivní přínos pro obyvatelstvo města. Mimo jiné zde bylo zmíněno, že projekt velkého obchvatu nenachází oporu u státních orgánů. Tento argument je zcela nepodložený, neboť investor plánuje do budoucna realizaci obchvatové komunikace vedoucí pod Chloumkem (dle informaci prezentovaných panem starostou Mgr.Miroslavem Neumanem). Obsah článku není dle našeho názoru nezaujatou redakční zprávou, ale pohledem na situaci očima zainteresovaných osob (jednání na radnici byl přítomen a autorem článku je Mgr. Roman Roubíček). 

V případě investování finančních prostředků do realizace průtahu městem je zcela zřejmé, že nebudou nadále vloženy další finanční prostředky na budování paralelní komunikace. Obáváme se jedné zásadní věci, a to je využití průtahu pro plánovanou přeložku komunikace I/16 tj. od Mladé Boleslavi v oblasti městské části Blata tak, aby nemusela být budována paralelní komunikace. Tato varianta napojení je již uvedena v územně analytických podkladech Středočeského kraje. Varianta průtahu navíc ani do budoucna neřeší situaci Rousovic, kde tranzitní nákladní doprava od Prahy zůstane i po napojení přeložky komunikace I/16 od Mladé Boleslavi v obytné části města.
 

Pokládáme si jednu ze zásadních otázek - Jakým směrem se ubírá město Mělník z pohledu urbanismu?

Dle schváleného územního plánu protíná průtah zastavěné území města. To znamená, že ani nadále nevytěsníme tranzitní dopravu z města. Pouze jí odsuneme od středu města o několik stovek metrů. Z existujících podkladů lze zjistit, že bezmála celý úsek komunikace bude osazen protihlukovou stěnou umístěnou na jedné nebo druhé straně komunikace dle potřeb, v lepším případě na obou stranách. Existence protihlukový stěn svědčí o jakési snaze zabránit, případně eliminovat negativní vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Vznikne jakási demarkační čára mezi městem a okrajovou částí města lemovaná hradební zdí z protihlukové stěny.

Opouštíme trend většiny obcí a měst zbavit obyvatele a zastavěné území zátěže z tranzitní dopravy jen proto, že máme možnost udělat něco hned. Pokud tento krok opravdu uděláme hned, nepostihne tento omyl jen nás, ale trvale několik generací žijících ve městě Mělník.

Problematika dopravní infrastruktury je v Mělníku řešena desítky let a neustále se vracíme k jedné z původních variant. Nebyla tato varianta vhodná před 30 -40 lety? Nebo se na Mělníku 30 let nic nezměnilo? Na tyto otázky si již odpovězte sami a zaujměte k dané věci svůj osobní názor.

Souhlasíme s výzvou redakce Mělnicka, aby se občané vyjádřili prostřednictvím probíhající ankety na www.melnicko.cz, ale zároveň upozorňujeme, že položená otázka není nejvhodnější. Obdobná anketa probíhá na www.melnicek.cz, kde je možné se také vyjádřit k plánovanému průtahu, ovšem v jiném znění dané otázky.

(převzato z týdeníku Mělnicko)

Za o.s. „Okolo Mělníka“ Vladimír Špulák a za o.s.“Průtah vs. životní prostředí Michal ŠtajncČlánky

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

4 Porovnejte Mělník 1954 a Mělník 2010


Když si najdu Mělník na mapě z roku 1954 http://kontaminace.cenia.cz/, vidím, že tehdy byl Mělník malé městečko, původní pěkná náměstí, okolo města pole a vinice, hřbitov za městem a směrem ku Praze cukrovar.

Nikde žádná sídliště a žádná výstavba satelitů, atd. Dokonce i místo elektrárny jsou jen pole.

 

Takže když vidím ten rozdíl oproti dnešnímu Mělníku, tak se musím ptát, jak asi bude vypadat město za dalších 20, 30 nebo 50 let?

Aby ten tolik let řešený obchvat nakonec neskončil opět uprostřed města a nebyla z něho taková mělnická pražská magistrála !

Kdy se za 20 let bude kvůli hluku zpomalovat provoz, nebo vymýšlet různá řešení, jak silnici odstínit protihlukovými stěnami, různá sdružení budou podepisovat různé petice, bude se měřit překročení hranice hluku a oxidů a to všechno nás bude stát spousty peněz. Možná víc než dnes dražší verze obchvatu.

 

Nejsem odborník na dopravu, ale myslím si, že správný obchvat bude takový, který bude i za 20, nebo 50 let pořád mimo naše město a zároveň bude šetrný k přírodě.

A jestli povede na pravém, nebo na levém břehu Labe je jedno. (např. může klidně kopírovat teplovod, před Štěpánem vlevo až k elektrárně, pak přes Labe a za Liběchovem se napojit zpět na silnici na Českou Lípu ?) 

 

Takže jako mělničák si myslím, že by měl být obchvat veden zcela mimo město.

 

4.1 Obchvat.


Ahoj ! To jsme rozebírali Jardo ještě v nějakém podobném článku. Nejvíce se asi kritizuje kamionová cesta od Mladé Boleslavi, která nás má buď jako průjezdní bod na Slaný a Karlovy Vary, nebo díky našemu přístavu, jako cílové město. Chybí citelně dokončení severního obchvatu Prahy v úseku přes Vltavu někde u Klecan, což je mimochodem v chráněné a docela pěkné lokalitě, tak se do toho asi nikomu nechce.

A ono by bylo vůbec dobré, kdyby někdo přinutil přijíždět aspoň ty kamiony od Nové Vsi přes nový most, kde je ostatně sjezd do přístavu. Vždyť Mělník vlastně určitým způsobem díky silnici Česká Lípa-Nová Ves  částečný obchvat má.

Ta silnice kolem Zooparku v Zelčíně je možná trochu nešetrnou a asi zbytečnou a nákladnou zkratkou poblíž dálnice, ikdyž přemostění pak ještě mezi Liběchov a Štětí může vypadat zajímavě. Jenže,co dál ? To je tak do Štětí, ale už se zase budeš těžko dostávat do údolí někam k Želízům. Objet Liběchov ve směru na Lípu po silnici současných parametrů, to je už moc těžký oříšek. A když vidím, že dnes nejsou peníze ani na údržbu komunikací, tak bych se moc divil nějakým odvážným rozsáhlým plánům.

 Bylo by vůbec nejlepší, kdyby se nějakým způsobem ( donutit) ta doprava zase navrátila na koleje a na řeky, ač mě za tento názor kdekdo ukamenuje. Vždyť by to nebylo nic nového pod sluncem, co tu ještě nebylo. A těch osobáků je také moc, protože vzrostla potřeba cestování za prací, lidé z okolí si dojedou na nákup do městských supermarketů ( vesnice nějak přestala žít) a rozlítaných dodávkových automobilů různých firmiček také není zrovna málo.

Obrázek uživatele milk

4.1.2 Plodná diskuze


Při tvém nepřeberném množství nápadů mne zaujala myšlenka kritizované kamionové dopravy Mladá Boleslav-Karlovy Vary.O několik řádek níže uvažuješ o donucení dopravy na řeky.Naštěstí Jizera-Labe-Ohře tyto města spojují a tak si můžeš koupit pramici a začít.Dále je možné zplavnit "řeku" Pšovku a postavit přístav v Malém Újezdě.

4.1.2.1 :-)


Milku, nechceš se jít zase věnovat něčemu plodnému ? Proč sem vůbec lezeš, když je to podle tebe jen pavlačové tlachání? Mimochodem, nejsi tak mladý, abys nepamatoval dobu, kdy se tady po Labi i po kolejích lecos převáželo.

Obrázek uživatele milk

4.1.2.1.1 Poznávám


Převážně uhlí do Chvaletic.Právě proto,že jsem starší,tak si pamatuji co jsi již dokázal.To jseš celý ty,zakázat,donutit sem lézt každému s jiným názorem.

4.1.2.1.1.1 Podívej se,..


... nebylo to jen uhlí a písky a kontejnery, ale také se plulo z Prahy do Hamburku, vlaky vozily vozy Škoda, jezdily mrazírenské vozy a je pravda ( píše se to v železničních časopisech), že nákladní přeprava na železnici pomalu stoupá. A pak, ono všechno zboží zas tak nepospíchá, aby se nemohlo převážet delší dobu. Pod slovem donutit rozuměj vytvořit takové podmínky, aby to bylo pro zákazníka výhodnější, než přeprava kamionem. A také nesmíme zapomenout, že existuje nějaká ochrana životního prostředí, veřejný zájem a zákony, podle kterých se i ty musíš na silnici řídit, tak snad je můžou dodržovat i kamiony.( Pokud bude někde zákaz vjezdu kamionům, nebo mýtné)

Ŕeky jsou dnes hlavně zanesené a snad teď, když už nejsou zelení v parlamentu, tak se to Labe nějak lépe splavní. Přírodu mám rád, ale nesmí se to přehánět. A pokud vím, tak ze strany SRN zájem byl, pokud se nemýlím. ( Už je to zas dávno)- Anebo menší plavidla.

Já vím, že některé nápady a názory mohou vypadat směšně, ale něco se děje, lidé diskutují, řeší se problém a může to být nápomocné těm, kteří o lecčems rozhodují a jsou bohužel často mimo realitu a doplácí na to všichni.

Tvoje názory by mi nevadily, ale Ty lidi doslova napadáš, urážíš, zesměšňuješ a zatímco se s jinými převážně vždy domluvím, tak po tvých náhlých připomínkách, když na mě reaguješ, nemám ani chuť reagovat zpětně a spíš si myslím, že ti to dělá dobře a nemáš rád názory, které se snaží myslet na všechny, čili tzv. sociální.

Obrázek uživatele milk

4.1.2.1.1.1.1 Koukám


Zvláště myslet na všechny,čili tzv.sociální.Cikádovský názor,co nejméně společnosti dávat a co nejvíce od ní chtít.

4.1.2.1.1.1.1.1 Má snad ještě


...někdo názor, že my, co chodíme, či někam jezdíme do práce, provozujeme ve volném čase kromě povinností různé aktivity, třeba i dáváme krev, a chceme žít v co nejlepším životním prostředí, že dáváme společnosti málo a chceme od ní moc Smiling ? To snad už ani nemá cenu komentovat, že ?

Obrázek uživatele milk

4.1.2.1.1.1.1.1.1 Princip


Zase jsi to nepochopil.Mě nezajímá,jestli chodíš do práce a tvé aktivity.Otázka byla,jestli svou prací a aktivitami dáváš společnosti alespoň tolik,kolik od ní požaduješ.Máš tady návrhy co by se mělo kde vybudovat,kde by se měla zřídit hospoda a jiné,zkrátka poměrně nákladné věci.Ty když poctivě pracuješ,tak přihodíš do státního rozpočtu dań ze mzdy,z nemovitosti,DPH atd.Tak si spočítej kolik ročně přidáš do společné pokladny.Pokud navrhuješ věci dražší než jsi sám přispěl,chceš aby to zaplatili podle tvého slovníku "zbohatlíci".Hodnotu tvého dárcovství krve a boje za životní prostředí nelze finančně vyjádřit a také jsem se jich nechtěl dotknout a znevážit.

4.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Milku,


...ty máš špatnou náladu, viď ? No, jinak bys přece nekritizoval  názory ostatních lidí, jako tlachání, ale přišel by jsi s věcným příspěvkem na téma obchvat. A také by jsi neohrožoval demokratický projev řečmi o penězích a nelustroval soukromí diskutujících. Nezlob se, ale může ti být úplně jedno, kolik dávám do státní kasy.

 Podívej se, já jsem spokojený. Přál jsem si řadu věcí na Mělníku, lecos z nich se po letech přece jen nakonec splnilo a dělá to radost i ostatním. No, a něco se musí holt ještě trošku přikrmovat, aby to někde nezapadlo, ale na to jsem už za ta léta zvyklý.

A tím doufám už tuto krátkou výměnu názorů jen z principu Smiling ukončíme.

Obrázek uživatele milk

4.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Sokratesi


Naopak se velice dobře bavím,zvláště když se ozývá potrefený.Mé názory na obchvat jsou již několik let pod mým plným jménem na stránkách sdružení"Okolo Mělníka",tedy daleko dříve než jsi se probudil.O ohrožování demokratického projevu máš opravdu primitivní a směšný názor.

Zase jsi nedával pozor.Vůbec jsem se neptal kolik dáváš do státní kasy,to každý dává podle svých schopností.Já jsem tě chtěl upozornit,aby nebyl nepoměr mezi tím co tam dáváš a co chceš z ní vydloubnout.

Doufal jsi správně výměna názorů je ukončena.

4.1.1 Ahoj, tomu rozumím,


Ahoj, tomu rozumím, nechci tady navrhovat řešení. To jsem jen plácnul, tuším že to není optimální řešení už díky možným záplavám. I když jsem před několika lety viděl plán, kde by silnice od Štepánu dál, měla vést nad zemí na nějakých sloupech.

Líbí se mi řešení, kdy silnice od Boleslavi obchází město, mimo zástavbu a napojuje se až na výpadovce na Liběchov. Vůbec se mi nelíbí řešení průtahu souběžně s ulicí Dobrovského a ten propletenec kolem kolejí u koupaliště.

Někde jsem slyšel i o řešení, kdy by se přes kopec propojila silnice I/9 z Kel (nebo někde před Mělníkem) a napojila se na silnici I/16 někde před Skuhrovem. Což mi přijde lepší, než to vést kolem cukrovaru.

4.1.1.1 V pohodě.


To se neomlouvej. Naopak, je dobře, že jsi třeba jen něco plácnul, jak říkáš. Od toho diskuse jsou, aby se lidé zamysleli třeba i ,, nad blbostí" , nějak to vyhodnotili a mimochodem, spousta objevů a dobrých nápadů bylo učiněno náhodou, případně okoukáno jinde. On je obchvat Mělníka díky jeho poloze a nejasnému výsledku případného konečného řešení dost tvrdý oříšek a to i k trochu macešskému ( přehlíživému) vztahu k městečku Liběchov. Hezký sobotní večer!

3 mýtné pro kamiony na I/16


Jak už tu několikrát zaznělo, zpoplatnil bych silnici I/16 pro kamióny, které si zkracují cestu z německa přes Slaný dále přes Mělník, Mladou Boleslav do Polska a na Slovensko, aby ušetřili za mýtné. Katastrofální, 20 let neřešenou dopravu na Mělníku to nevyřeší, ale alespoň ulehčí.

2 Špuláku, ty d***nte!


Špuláku ty d***nte!

Potřebujeme silnici tak jak je navržená po Mělníku se nedá jezdit, Silnice přecpané, křižovatky nebezpečné, přejezdy přes koleje tragický. Silnice tak jak je navržená řeší i 2x přemostění přes železnici, který je nezbytný!! Obchvat tj. žlutá varianta není v územním plánu, neřeší ŽÁDNÝ Z VYÝŠE UVEDENÝCH PROBLÉMŮ. Tudíž je na nic. Zřejmně bydlíš vedle silnice kde se má stavět, ale to ses blbě přiastěhoval hochu. Je to v uzemním plánu dřív než jsi se stal občanem Mělníka. Tak jsdi do pr..le !

2.1 Co se chovat slušně?


Tento příspěvek hovoří za vše. Inteligence sama. Jen urážky, žádné argumenty. K čemu povede tato varianta silnice? Jen přesune dopravu do jiných částí města. Zřejmě bydlíš někde u silnice a už se nemůžeš dočkat až to bude jezdit pod okny někomu jinému. Znovu a stále opakuji: střední část je nesmysl, smysl mají jen krajní varianty a to jen pro místní. Dokud se nevyřeší napojení I/16 na I/9 někde mimo město, tak nemá cenu něco stavět. A pro úplnost, bydlím 50m od I/9 a narodil jsem se na Mělníku.

2.1.1 a jak to dopadne?


Pokud se postaví silnice v této variantě, tak to pomůže jedině ulicím Italská a Cukrovarská. Tranzit od Slaného na MB bude stejně jezdit kolem nádraží, protože si nikdo nebude zajíždět. Protože to zůstane jako náhradní trasa a jsou tam firmy, tak tam nikdo zákaz nedá. Takže jaký má tato silnice smysl? Jen přesune dopravu do zatím zelených a klidných částí města. Fakt inteligentní řešení. Navíc silnice přetne biokoridor v oblasti Podkovy a poškodí mokřady na Blatech. Navíc si nikdo neumí představit, jaké to bude betonové monstrum. A proč město prosadilo stavbu zrovna v této variantě? Odpovězte si sami, není to zase tak složité.

1 Ta žlutá


...varianta, která tolik traumatizuje občany Velkého Borku, Skuhrova, Malého Újezda a přátele přírody, je celkem asi nejlogičtější. I tady si nemohu odpustit poznámku, že je tu také pořád ještě nákladná teoretická možnost dostat tranzit za měnírnou přes pole do míst, kde je autobusová zastávka Mělník-Chloumek, prosmýknout ho za les za místní střelnici, vést ho někam k Rymáni, a nakonec ho nějak zkusit svést až za Liběchov, čímž by byla vyřešena alarmující pravoúhlá zatáčka v Liběchově a obchvat tohoto městečka. Odbočka do přístavu by pak navazovala na cestu ze Střednice a dále na silnici, po které dnes jezdí auta ze Chloumku podle krematoria k hlavní silnici a kruháči na Pšovce. Asi to někdo označí za bláznivý výplod, ale také je to jakási možnost.

V anketě Mělníčku je také možnost, že není třeba nic stavět. Tomu bych aspoň pro začátek rozuměl, pokud by bylo zákonné síly, která by zakazovala vjezd kamionům do Rousovic od Boleslavi i Prahy a přinutila je jezdit na Mělník od Spomyšle a České Lípy. ( viz. o pár článků níže.)

1.1 sranda bude o prázdninách


Od cca 15.7. bude uzavřen Liběchov. To teprve uvidíme, jak chybí pořádná silnice.

1.1.2 Liběchov


Já myslím, že Liběchov bude uzavřený celé prázdniny

http://www.libechov.cz/file.php?nid=856&oid=1806198

Obrázek uživatele raist

1.1.1 re: sranda


fiha, tak to teda jo :/


https://www.traditionrolex.com/7