Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Beseda ve školeDnešního dne navštívili policisté z preventivně informační skupiny Územního odboru PČR Mělník základní školu v Liběchově. Zde se poté během několika vyučovacích hodin postupně sešli s žáky prvních až pátých tříd. Tématem besedy byly různé nešvary, se kterými se děti mohou setkat během školní docházky nebo při mimoškolních aktivitách. Děti s policisty hovořili na témata: bezpečnost při cestě ze školy a do školy, šikana, vandalství, prevence užívání návykových látek, používání zábavní pyrotechniky, počítačová kriminalita a v neposlední řadě policisté varovali děti před kontaktem s neznámými osobami.

Vzhledem k zájmu malých školáků o probíraná témata, je velmi pravděpodobné, že se s policisty tento rok neviděli naposledy.Zpravodajství