Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Beseda s žáky devátého ročníkuPolicisté z preventivně informační skupiny ÚO PČR Mělník společně se zástupcem vedení obvodního oddělení PČR Lužec nad Vltavou dnešního dne zavítali mezi žáky deváté třídy základní školy tamtéž.

Vzhledem k tomu, že někteří z žáků překročili věkovou hranici patnácti let a další to v dohledné době čeká, byla náplň besedy věnována rozdílům v trestní odpovědnosti u osob nezletilých a mladistvých. Dále policisté s žáky pohovořili na témata šikany, užívání alkoholu, jiných návykových látek, drobné kriminality a další otázky, které besedující zajímaly.

Žáky beseda zaujala, ale protože během ní nebyl dostatek času na probrání všech témat, dohodli se policisté s pedagogy, že v dohledné době návštěvu zopakují.Zpravodajství