Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o zřízení datové schránky


Na živnostenském odboru (kancelář č. 305, budova MÚ Mělník, nám. Míru 51)
je od 20. 5. 2009 spuštěn provoz terminálu Czech POINT, díky němuž si mohou občané na našem kontaktním místě žádat o ověřené výstupy z těchto centrálních registrů: Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Výpis bodového hodnocení řidiče, Seznam kvalifikovaných dodavatelů (z Informačního systému o veřejných zakázkách), Registr účastníku provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“).

První strana z těchto výstupů je vždy zpoplatněna správním poplatkem 100,- Kč a další započatá strana 50,- Kč. Rejstřík trestů je zpoplatněn jednotou cenou 50,- Kč.

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
a následujících vyhlášek. Tento způsob komunikace nahradil, v zákonem stanovených případech, klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schránek by měla být efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa.

Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o zřízení datové schránky ( DS) - jak pro fyzické osoby tak i pro podnikající fyzické osoby, o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, o přidání pověřené osoby k přístupu do DS, o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby), o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům.

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů také zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Za každou vniklou stranu konverze se hradí správní poplatek 30,- Kč. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů.

Ověřené výstupy z Czech POINTu vydává živnostenský odbor na počkání po zaplacení správního poplatku, který žadatel uhradí na místě v hotovosti, a to ve dnech:

pondělí a středa : 8:00 – 11:00, 12:30 – 16:30, úterý : 8:00 – 11:00, 12:30 – 15:00 a čtvrtek : 8:00 – 11:00, 12:30 – 14:00

 

Lucie Vidnerová, Živnostenský odbor MÚ MělníkMěsto - z radnice