Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V Centru seniorů Mělník mají silného, ohleduplného a inteligentního pomocníka v péči o imobilní uživatele

Kolejnicový, stropní, zvedací a transportní zařízení je určeno pro péči o imobilní uživatele v domovech důchodců, ústavech sociální péče, nemocnicích, léčebnách, ale i v domácí péči.

Zařízení nabízí jedinečnou možnost zvedání a přemísťování nepohyblivého uživatele a to bezpečně, pohodlně a bez námahy jak pro uživatele, tak pro pečovatele (např.: zvedání z lůžka, křesla, podlahy, vany, toalety).

Další možností je provádění nácviku chůze v rámci rehabilitace.

Moc mě pobavil náš uživatel pan Karel, který velice uvítal tuto možnost nácviku chůze a „těší se na chvíli, kdy bude moci zase hrát fotbal.“

Transportní zařízení též umožňuje snadný a pohodlný transport z místnosti do místnosti.

Stropní zvedák preferujeme v Domově Penzion, jelikož je zde omezený prostor pro používání mobilního zvedáku.

Naším přáním je, aby se v budoucnu rozšířilo stropní, zvedací zařízení i do dalších bytů imobilních uživatelů Domova Penzion, kteří se potřebují pohodlně a šetrně přemisťovat a v neposlední řadě ulehčit práci všem pečujícím.

Bc. Eva Holohlavská
vrchní sestraMěsto - z radnice