Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na mělnický odbor dopravy si musí dojít vyměnit svůj řidičský průkaz 5 212 řidičů


Platnost řidičských průkazů vydaných do 31.12. 2000 končí 31.12. 2010, po tomto datu se na držitele takového řidičského průkazu hledí, jako na řidiče s neplatným řidičským průkazem, se všemi právními důsledky.

Vzhledem k tomu, že ve správním obvodu Mělník je dosud velký počet řidičů ( k 1.2.2010 celkem 5 212), kterých se to týká, odbor dopravy je žádá, aby výměnu svého řidičského průkazu neodkládali na poslední měsíce, kdy se dá očekávat zvýšený počet žádostí o jejich výměnu a předešli tak pro ně nepříjemné situaci, že výměna jejich řidičského průkazu nebude z kapacitních důvodů odboru dopravy a tiskárny v Praze včas uskutečněna. Využijte menšího zájmu o výměnu řidičských průkazů v této době, kdy jsme schopni vyřídit Vaši žádost v minimální čekací lhůtě.

Úřední dny jsou pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod. Ve výjimečných případech a předchozí telefonické domluvě na číslech 315 635 503 nebo 315 635 506 lze vaše záležitosti vyřídit i v jiném termínu. Žádost o výměnu ŘP podaná do 31.12. 2010 je osvobozena od správních poplatků (vyjma případů, kdy se provádí změna v registru řidičů - změna jména, bydliště, skupiny oprávnění a pod. - tyto změny jsou zpoplatněny částkou 50 Kč).

Žádost o výměnu ŘP podaná po 1.1. 2011 je zpoplatněna částkou 50 Kč a řidič se vystavuje nebezpečí postihu za nesplnění zákonem dané povinnosti.

Řidiči, kteří již z nejrůznějších důvodů (věku, zdravotního stavu a pod.) nechtějí dále řídit motorová vozidla, si starý řidičský průkaz měnit nemusí. Tato povinnost, včetně postihu, by jim nastala, kdyby své rozhodnutí později změnili. Žádáme tyto řidiče, aby nám své řidičské průkazy neposílali poštou - od 1.1. 2011 si je jako neplatné mohou ponechat bez obav z případné sankce.

K žádosti je nutné přiložit vyplněný formulář (je k dispozici na přepážce registru řidičů) a jednu aktuální fotografii dokladových rozměrů (4,5 x 3,5 cm). Dále žadatel předloží ke kontrole doklad totožnosti a „starý“ řidičský průkaz.

K podání žádosti a vyzvednutí nového průkazu se musí každý řidič dostavit osobně. Jiným osobám pouze po předložení plné moci, osobního dokladu a řidičského průkazu žadatele. K vyzvednutí nového řidičského průkazu jinou osobou, je nutná plná moc úředně ověřená.

Termíny pro výměnu řidičských průkazů:

ŘP vydán: platnost do:

1994 - 2000 31.12. 2010

2001 - 2004 31.12. 2013

 

Ing. Zdeněk Zrcek

vedoucí Odboru dopravy MÚ MělníkMěsto - z radnice