Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Dopravně bezpečnostní akceDne 23. února 2010 proběhla na území okresu Mělník bezpečnostní akce, které se zúčastnili mělničtí dopravní policisté v součinnosti s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu Středočeského kraje. Akce byla zaměřena zejména na nákladní automobily. Policisté spolu s pracovníky Centra služeb kontrolovali technický stav vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady, o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, dále dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté nevynechali ani kontrolu zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči před nebo během jízdy, technický stav vozidel , zejména osvětlení a kontrolu platnosti a příslušnosti řidičského oprávnění.

Během opatření bylo zkontrolováno celkem šestnáct nákladních vozidel a souprav, přičemž bylo zjištěno sedm přestupků. Za šest z nich udělili policisté na místě blokové pokuty ve výši zhruba 6 000,-Kč a jeden přestupek, týkající se nedodržení doby odpočinku a bezpečnostních přestávek byl postoupen k řešení správnímu orgánu. Ve čtyřech případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidel. V posledních dvou případech se jednalo o ostatní přestupky v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Další akce konané samotnými mělnickými dopravními policisty, nebo v součinnosti s dalšími orgány státní správy budou v dohledné době pokračovat.Zpravodajství