Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Dopravně bezpečnostní akceDne 23. února 2010 proběhla na území okresu Mělník bezpečnostní akce, které se zúčastnili mělničtí dopravní policisté v součinnosti s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu Středočeského kraje. Akce byla zaměřena zejména na nákladní automobily. Policisté spolu s pracovníky Centra služeb kontrolovali technický stav vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady, o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, dále dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté nevynechali ani kontrolu zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči před nebo během jízdy, technický stav vozidel , zejména osvětlení a kontrolu platnosti a příslušnosti řidičského oprávnění.

Během opatření bylo zkontrolováno celkem šestnáct nákladních vozidel a souprav, přičemž bylo zjištěno sedm přestupků. Za šest z nich udělili policisté na místě blokové pokuty ve výši zhruba 6 000,-Kč a jeden přestupek, týkající se nedodržení doby odpočinku a bezpečnostních přestávek byl postoupen k řešení správnímu orgánu. Ve čtyřech případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidel. V posledních dvou případech se jednalo o ostatní přestupky v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Další akce konané samotnými mělnickými dopravními policisty, nebo v součinnosti s dalšími orgány státní správy budou v dohledné době pokračovat.Zpravodajství