Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Neplnil závazkyDevětatřicetiletý jednatel dřevozpracující firmy z Mělnicka, v době od konce října 2007 do začátku června 2008, vylákal pod příslibem realizace zakázek od osmi společností finanční prostředky ve výši cca 680.000,- Kč, a to ačkoliv neměl v úmyslu takto převzaté finanční prostředky použít k realizaci objednaných zakázek, neboť přestože, společnost nakoupila v tomto období prokazatelně dřevomateriál v hodnotě nejméně 2.700.000,- Kč, objednané zakázky, nezrealizoval a dřevomateriál použil k dosud nezjištěnému účelu.

Dále v období od září 2007 do konce června 2008 nevedl účetnictví společnosti průkazným způsobem a správně tak, aby zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Účetnictví společnosti nezobrazuje věrně ani stav hospodaření ani stav majetku, pohledávek a závazků, je neúplné, nesprávné a neprůkazné. Tímto jednáním ohrozil majetková práva věřitelů společnosti.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, zahájili dne 1.března 2010 trestní stíhání výše uvedeného jednatele, pro trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a podvodu, za které je možno uložit trest odnětí svobody až na osm let.Zpravodajství