Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Alkohol za volant nepatříTuto základní poučku slyší snad všichni žáci autoškol již během první vyučovací hodiny. A přesto se najde ještě dost řidičů, kteří si požití alkoholických nápojů před jízdou neodpustí. Své o tom vědí i policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník. Během výkonu hlídkové činnosti v rámci svěřeného teritoria, při které mimo jiné dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, se poměrně často setkávají s řidiči a řidičkami pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.

Za první dva měsíce letošního roku při silničních kontrolách provedli policisté zhruba 2900 orientačních dechových zkoušek u řidičů. Bylo zjištěno, že 75 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Ve dvaadvaceti případech se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, trest peněžitý nebo zákaz činnosti. U těchto řidičů byla naměřená hladina alkoholu v dechu vyšší jak jedno promile. Zbývajících třiapadesát případů byly přestupky, které následně řeší správní orgán. Z těchto přestupků se v sedmnácti případech jednalo o užití omamné a psychotropní látky.

Mělničtí policisté se budou v rámci svých služebních povinností této problematice i nadále věnovat. Jejich cílem je do budoucna omezit na minimum počty řidičů, kteří usednou za volant pod vlivem alkoholu.Zpravodajství