Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Neplatil výživnéPadesátiletý muž z Mělnicka si v době od konce září roku 2007 do začátku listopadu roku 2009, neplnil vyživovací povinnost na své dva syny, která mu byla uložena soudem. Za sledované období vznikl dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 130.600,- Kč.

Dne 15. března 2010, si muž osobně převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy, za který je možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí jednoho roku až pěti let.


 Zpravodajství