Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Přisvojil si peníze obceŠestačtyřicetiletý muž z Mělnicka, zastávající funkci starosty v jedné z obcí našeho regionu, provedl v době od poloviny června roku 2009 do poloviny listopadu 2009, neoprávněný výběr finančních prostředků z peněžního účtu obce, ke kterému měl ze své funkce dispoziční právo a to v částce ve výši 140.000,- Kč. Vybrané peníze si ponechal pro svou vlastní potřebu a výběr nezanesl do účetních knih obce. Muž tak svým jednáním porušil povinnost uloženou mu zákonem, kdy měl hájit zájmy poškozeného, místo toho si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena a obci způsobil škodu ve výši 140.000,- Kč.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, muži dne 17. března 2010 předali usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zpronevěry, za který lze dle zákona uložit trest odnětí na dvě léta až osm let.Zpravodajství

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 No..


..doufám, že to nebyl ten náš!Smiling