Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Bezpečnostní akce „ Hammer“Dne 20. března 2010 se v odpoledních hodinách v Neratovicích uskutečnil „ Pochod proti omezování svobody slova, myšlení a názoru“, který svolaly dvě soukromé osoby. Pochod byl za stanovených podmínek městským úřadem v Neratovicích povolen. Dle svolavatelů se akce mělo zúčastnit 50-100 osob. Akce měla být zahájena ve 14:00 hod. na náměstí Republiky, poté měl následovat pochod okolo centra města a akce měla být ukončena v 16:00 rozchodem účastníků.

Vzhledem k tomu, že akce byla vyhodnocena jako riziková, policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník ve spolupráci s dalšími složkami a samosprávou vyhlásili vzhledem k pořádané akci na tentýž den výše uvedené opatření, v jehož rámci zhruba 140 policistů z Mělníka, Kolína, Nymburka a dalších policejních útvarů dohlíželo na veřejný pořádek a svojí účastí se snažilo předejít škodám na majetku a zdraví osob. Již od ranních hodin mimo jiné kontrolovali policisté na hlavních příjezdových trasách do Neratovic motorová vozidla a jejich osádky. Zejména se zaměřili na osoby a věci v celostátním pátrání a dále zjišťovali, zda se účastníci pochodu, popř. jejich odpůrci nepokusí na místo srazu dopravit zbraně nebo jiné nebezpečné předměty. Dále policisté ve spolupráci s městskými strážníky monitorovali okolí vlakového nádraží, autobusových zastávek a blízkých restaurací. Na místo akce během jejího konání dohlíželi policisté z pořádkové jednotky, kriminalisté, včetně odborníků na problematiku extremismu a v neustálém kontaktu s pořadateli byl policejní antikonfliktní tým.

Akce samotná proběhla ve stanovené době a zúčastnila se jí zhruba padesátka přívrženců pravicových stran, včetně několika sympatizantů Dělnické strany. Během akce samotné nedošlo k narušení veřejného pořádku a policisté proti účastníkům nemuseli zasahovat. Po skončení akce se účastníci rozešli do okolních restaurací a zde někteří setrvali do pozdních nočních hodin. Společně s nimi se nadále pohybovali ve městě policejní hlídky, které jejich činnost sledovaly.Zpravodajství