Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Krkavčí matkaPětačtyřicetiletá žena z Mělnicka si v době od poloviny dubna roku 2008 do konce října letošního roku, neplnila vyživovací povinnost na svou dceru, která jí byla uložena soudem. Za sledované období vznikl dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 11.500,- Kč.

Policisté z obvodního oddělení ve Mšeně ženě sdělili podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy, neboť naplnila definici zákona „…kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce…“. Za uvedený skutek jí lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.Zpravodajství