Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Revitalizované ulice projdou zevrubnou kontrolou


V současné době se dál velmi intenzivně pracuje na dokončení revitalizace v centru města. Zároveň proběhla celá řada jednání ohledně problémů, které se objevily na nově vydlážděných ulicích U Tanku a Legionářů. Investor (město) projednal návrhy projektantů, jak vzniklé vady odstranit ve výše uvedených ulicích a předejít tomu, aby se něco podobného nemohlo opakovat v dalších nově dlážděných ulicích. Dle návrhů projektantů bude v ulicích U Tanku a Legionářů bude vyměněn materiál použitý na lože pod dlažbou a zkvalitněn drenážní systém pod dlažbou. Pracovat se začne, jakmile to klimatické podmínky dovolí, nejpozději ve 12. týdnu 2010, a to v ulici U Tanku.

Dále, zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo navýšení výdajů o 500 tis. Kč na provedení diagnostických zkoušek a zpracování znaleckého posudku na kvalitu prací akce Revitalizace z provozní rezervy města. Diagnostické zkoušky provede vybraná firma,

a to znalecký ústav Stavexis v těchto ulicích: Legionářů, Husova, Zámecká, Husova a Vinohrady Karla IV., Palackého, Kněžny Emmy, Česká, Na Podhradí, 5. května, U Tanku a Legionářů, Na Aušperk, Seifertova, Pražská, Svatováclavská.

Cílem znaleckého posudku bude posoudit realizaci smlouvy o dílo celoplošně na všech stavebních celcích, které budou ke dni znaleckého zkoumání fakticky započaté nebo již dokončené.

Termín zpracování znaleckého posudku se bude odvíjet od klimatických podmínek. Limitující, dle ČSN, EN a TP pro provádění těchto zkoušek, jsou klimatické podmínky, tj. teplota zkoušených vrstev vozovky +5°C. Časová náročnost zpracování posudku od zahájení prací na místě samém je osm týdnů. Předpokládáme, že budou práce zahájeny ve 12. týdnu 2010.

 

Ing. Klučkovič – vedoucí odboru SMSMěsto - z radnice