Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Rodiče žádají o odklad povinné školní docházky


V mělnických základních školách se ve dnech 9. a 10. února konaly zápisy do 1. tříd.

Při porovnání s loňským rokem zasedne od nového školního roku ve školních lavicích pěti základních škol o 15 prvňáčků více, a to celkem 199. Více bude malých školaček než školáků, a to 106. Jedná se o děti z Mělníka i okolních obcí, které buď nemají zřízenu vlastní školu nebo si rodiče zvolili z nějakého důvodu školu mělnickou.

Stejně tak se oproti loňskému roku zvýšily žádosti rodičů o odklad povinné školní docházky jejich dětí. V loňském roce jich bylo 32, v letošním již o 9 více. O odklad žádají více rodiče pro své chlapce, u děvčat je to pouze v 13 případech. Podle školského zákona lze dítěti udělit odklad povinné školní docházky dvakrát, ale nejdéle však do školního roku, ve kterém dítě dovrší osmi let.

Mgr. Klára Stočková
odbor školství a kulturyMěsto - z radnice