https://www.traditionrolex.com/7

 Ceny města Mělníka 2010 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ceny města Mělníka 2010


Kulturní komise vyzývá mělnické zájmové, kulturní, umělecké, vzdělávací a sportovní organizace a sdružení k překládání návrhů na ocenění významných osobností, které působily v jejich řadách a přispěly významnou měrou k rozvoji dané oblasti.

Své návrhy včetně odůvodnění a krátkého životopisu navrhované osobnosti zasílejte prosím do 15.května 2010 na adresu: Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury, nám. Míru 1, 276 01 Mělník.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7