Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Policisté odhalili výrobce pervitinuV době nejméně od ledna letošního roku do okamžiku svého zadržení, ke kterému došlo v uplynulých dnech, vyráběl čtyřiačtyřicetiletý muž z Mělnicka v místě bydliště psychotropní látku metamfetamin (pervitin), a to z volně prodejných léků, které si sám obstarával nákupem v různých lékárnách na území ČR, zejména pak v okolí svého bydliště. V jednom případě si léky potřebné k výrobě psychotropní látky zakoupil v zahraničí. Příležitostně mu s nákupem léků pomáhaly doposud neustanovené osoby, které si od něho později vyrobený pervitin kupovaly. Policisty bylo zjištěno, že podezřelý distribuoval psychotropní látku v místě svého bydliště, kam za ním odběratelé dojížděli a dále v nedalekých Kralupech nad Vltavou. Drogu prokazatelně distribuoval šesti osobám a to vždy za úplatu v blíže nezjištěném množství.

Dne 24. března 2010 byla policisty v místě bydliště podezřelého provedena domovní prohlídka na základě příkazu vydaného soudem a dále prohlídka jiných prostor na základě příkazu státního zastupitelství. Během prohlídek se podařilo nalézt prostředky a látky určené k nedovolené výrobě metamfetaminu (pervitinu). Tyto byly následně policisty zajištěny a odeslány k dalšímu zkoumání.

Téhož dne byl muž zadržen a policisté proti němu zahájili trestní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který je v jeho případě možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let nebo propadnutí majetku. Obviněný byl dne 25. března 2010 vzat na základě usnesení soudu do vazby.


 Zpravodajství