Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Policisté odhalili výrobce pervitinuV době nejméně od ledna letošního roku do okamžiku svého zadržení, ke kterému došlo v uplynulých dnech, vyráběl čtyřiačtyřicetiletý muž z Mělnicka v místě bydliště psychotropní látku metamfetamin (pervitin), a to z volně prodejných léků, které si sám obstarával nákupem v různých lékárnách na území ČR, zejména pak v okolí svého bydliště. V jednom případě si léky potřebné k výrobě psychotropní látky zakoupil v zahraničí. Příležitostně mu s nákupem léků pomáhaly doposud neustanovené osoby, které si od něho později vyrobený pervitin kupovaly. Policisty bylo zjištěno, že podezřelý distribuoval psychotropní látku v místě svého bydliště, kam za ním odběratelé dojížděli a dále v nedalekých Kralupech nad Vltavou. Drogu prokazatelně distribuoval šesti osobám a to vždy za úplatu v blíže nezjištěném množství.

Dne 24. března 2010 byla policisty v místě bydliště podezřelého provedena domovní prohlídka na základě příkazu vydaného soudem a dále prohlídka jiných prostor na základě příkazu státního zastupitelství. Během prohlídek se podařilo nalézt prostředky a látky určené k nedovolené výrobě metamfetaminu (pervitinu). Tyto byly následně policisty zajištěny a odeslány k dalšímu zkoumání.

Téhož dne byl muž zadržen a policisté proti němu zahájili trestní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který je v jeho případě možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let nebo propadnutí majetku. Obviněný byl dne 25. března 2010 vzat na základě usnesení soudu do vazby.


 Zpravodajství