Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Řidičů pod vlivem alkoholu a návykových látek přibýváV rámci výkonu hlídkové služby a dozoru nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, provedli policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, v měsíci březnu 2010 celkem 3380 dechových zkoušek přístrojem Dräger u kontrolovaných řidičů.

Policisté z obvodních oddělení jich mají na svém kontě 1534, z čehož v osmadvaceti případech zjistili, že řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu. Osmnáct těchto případů bude řešeno správním orgánem a deset řidičů je podezřelých ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť v jejich případě dechová zkouška naměřila hodnotu alkoholu v dechu, přesahující jednu promili. Za tento trestný čin podezřelým hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Dalších čtrnáct řidičů bylo policisty přistiženo za volantem po požití omamných a psychotropních látek. Tyto případy byly následně postoupeny k dořešení správnímu orgánu.

Mělničtí dopravní policisté za uvedené období provedli 1846 dechových zkoušek u řidičů, při kterých odhalili čtyřiadvacet šoférů pod vlivem alkoholu. Sedmnáct z nich se dopustilo přestupku a v sedmi případech se jedná o podezření z výše uvedeného trestného činu. V jednom případě byl zjištěn alkohol u účastníka dopravní nehody. Dále se dopravním policistům v březnu podařilo odhalit jedenáct řidičů, kteří před jízdou užili omamné a psychotropní látky.

Za sledovaný měsíc tedy policisté přistihli celkem 77 řidičů, kteří usedli za volant svých vozidel pod vlivem alkoholu nebo omamné a psychotropní látky. Jen pro porovnání je nutno uvést, že za měsíce leden a únor dohromady bylo těchto řidičů 75. Z toho vyplývá, že těchto provinilců přibývá, což je do budoucna i s přihlédnutím k blížícímu se létu signál pro policisty, aby se ještě více při silničních kontrolách zaměřili na základní dodržování pravidel silničního provozu.


 Zpravodajství